TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 75 việc làm với ngành nghề SQL

Công ty Hệ thống thông tin FPT
11. Tuyển Lập Trình Viên Java - FIS

Lập trình theo module được phân công; Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, xây dựng tài liệu thiết kế và code, triển khai giải pháp và unit test; - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
12. Chuyên Viên Kỹ Thuật Thẻ - OceanBank

Quản lý, khai thác hệ thống phục vụ phát triển dịch vụ thẻ, Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển, tích hợp các hệ thống ứng dụng phục vụ công việc quản trị, vận hành, kinh doanh của OceanBank Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp cải tiến quy trình, chuẩn hóa hệ thống thẻ Nghiên ... - [xem chi tiết]

Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
13. Web Developer - ITL

Creation of site layout/user interface from provided design concepts by using standard HTML/CSS practices. Placement and layout of website pages given client provided content. Development of complex CRM systems. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
14. Erp System Engineer - First Alliances

-To implement ERP package solutions (including Human Resource, Time attendance, and Payroll (Salary calculation) modules) to customer by: • Pre-sale Activity - [xem chi tiết]

Công ty TNHH NC9 Việt Nam
15. Lập Trình Viên C# - NC9

• Tham gia bảo trì và phát triển hệ thống phần mềm của công ty. • Nghiên cứu các công nghệ mới áp dụng nâng cấp sản phẩm hiện tại của công ty. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
16. Phó Phòng Công Nghệ Thông Tin - Masscom

Xây dựng kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch công việc của Phòng hệ thống Xây dựng kế hoạch ngân sách dùng để mua sắm trang thiết bị công nghệ phục vụ Công ty. - [xem chi tiết]

Công ty DCORP R-KEEPER Việt Nam
17. Nhân Viên Lập Trình Database & Report - DCORP R-KEEPER

Nghiên cứu toàn bộ cấu trúc Database của phần mềm đang có Lập trình StoredProcedure trên MS SQL Server Xây dựng Datawarehouse và OLAP trên DBMS - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
18. Chuyên Viên Kỹ Thuật Ứng Dụng CNTT - OceanBank

Phân tích, thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm theo những yêu cầu đặt ra của Ngân hàng. Xây dựng tài liệu, qui trình thao tác vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống. Đào tạo/chuyển giao về qui trình hoạt động cho các phòng liên quan về hệ thống phần mềm được xây dựng/triển - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
19. Lập Trình Viên Mobile - VNDIRECT

Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng. Xây dựng ứng dụng Mobile trênnền tảng iOS. Đào tạo hướng dẫn member phát triển các module theo yêu cầu - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Quân Đội
20. Chuyên Viên Quản Trị CSDL - MB Bank

Quản lý hoạt động của hệ thống CSDL toàn ngân hàng bao gồm các loại CSDL: Oracle, SQL server, … Tham gia vào các dự án của ngân hàng - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề