Software Engineer - Big Data / Machine Learning

  • Hết hạn trong 15 ngày nữa
  • Mức lương 20 - 30 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- Design solutions used by millions of people every day.
- Big Data and Machine Learning processing pipelines
- Constantly look for ways to improve our products, code-base and development practices
- Write great code and help others write great code;

Yêu cầu công việc

- Bachelor's degree in Computer Science/Information Systems/Engineering/related field or relevant experience
- Strong coding ability in Scala, Java, C/C++, C#, or Python
- Experience or willingness to learn Scala/Spark/Kafka and related technologies (if not already known)
- Able to quickly and effectively read code
- Good understanding of algorithms and data structures
- Ability to separate hype from reality
- Have knowledge of Swift
- Experience: at least 2 years

Quyền lợi được hưởng

- Any experience with ‘Big Data’ technologies / tools
- Strong experience in JVM languages (Java / Scala in particular)
- Experience working with Lambda Architectures
- Experience working with open source products
- Working in an agile environment using test driven methodologies.
- Experience using Git

Địa điểm làm việc

10b Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh - Quận 1 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 3 năm

Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam

Kinh doanh, Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư

10b Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

http://www.cevn.com.vn

50-100 nhân viên

CE GROUP cung cấp tới Khách hàng các dịch vụ từ tuyển dụng , đánh giá, đào tạo và phát triển, tư vấn lao động, thiết kế phần mềm quản lý hoạch định phát triển con đường sự nghiệp cho mỗi thành viên và tổ chức với mục đích chính để tập trung nâng cao nhất chất lượng, năng suất và hiệu quả của mỗi cá nhân tới tổng nguồn lực của tổ chức, cùng toàn thể các hoạt động của cấu trúc và vận hành bộ máy nhân sự.
Đội ngũ của CE GROUP với chuyên môn chuyên sâu trong ngành lao động, luôn cập nhật liên tục ...

Chat