Senior PHP Engineer

  • Hết hạn trong 11 ngày nữa
  • Mức lương 20 - 30 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- You will work in a highly productive and collaborative team where your ideas will be listened to and put into action. This exciting opportunity would suit a Senior PHP Developer who is looking to move upwards and onwards and is eager to work closely with senior management on interesting and super cool ideas. Join us to build some truly awesome products!
- Work as Senior Software Developer in Web-based application projects involving PHP-related and open-source technologies.
- Study and analyze requirements alongside project managers, technical architects, technical leads and business consultants.
- Perform as a key developer on core project functions.
- Perform as a key member in technical problem resolution in projects with Technical Leaders.
- Perform quality assurance activities (including unit testing, integration testing, technical review, code review, etc.)
- Collaborate with team members to ensure on-time delivery for every feature.

Yêu cầu công việc

- You have minimum 4 years of experience in PHP.
- You are a full-stack developer with experience working in a LAMP stack environment, able to demonstrate advanced PHP and MySQL skills, and you have some experience with Daemons.
- Solid front-end development skills (JavaScript, HTML5, CSS, Bootstrap, AngularJS) are desirable.
- You have solid experience working with API’s (particularly integrating with API’s).
- You have worked in a “mission critical”, high-availability customer-facing production environment.
- You have solid experience and understanding of the MVC architectural pattern, including experience with MVC-based PHP Frameworks such as CodeIgniter.
- You are extremely competent in the analysis of complex problems and translating these into viable system improvements with high quality code and minimum bugs.
- You can communicate well in English

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

10b Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh - Quận 1 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
PHP
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

4 - 5 năm


Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam

Kinh doanh, Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư

10b Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

http://www.cevn.com.vn

50-100 nhân viên

CE GROUP cung cấp tới Khách hàng các dịch vụ từ tuyển dụng , đánh giá, đào tạo và phát triển, tư vấn lao động, thiết kế phần mềm quản lý hoạch định phát triển con đường sự nghiệp cho mỗi thành viên và tổ chức với mục đích chính để tập trung nâng cao nhất chất lượng, năng suất và hiệu quả của mỗi cá nhân tới tổng nguồn lực của tổ chức, cùng toàn thể các hoạt động của cấu trúc và vận hành bộ máy nhân sự.
Đội ngũ của CE GROUP với chuyên môn chuyên sâu trong ngành lao động, luôn cập nhật liên tục ...

Chat