Senior Devops (Aws, Python)

  • Hết hạn trong 23 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

Develop script to setup the infrastructure.
Make the system scalable, high availability and high performance.
Periodically review the infra bill, identity the abnormal cost, report and fix it. Develop the log, monitor and alert system.
Keep the system work 24/7.
Define and implement processes to handle company workflow.
Document, train team members. Mentor junior team members.
Communicate project status to team members

Yêu cầu công việc

TECHNICAL REQUIREMENTS

AWS: Cloudfront, ECS, API Gateway, Cloudwatch, S3, Step Function, Lambda, Cognito, ...
Terraform
Python
QUALIFICATIONS

Bachelor of Science degree in computer science.
5+ years of experience in DevOps position.
Very good verbal and written English language with strong communication skills

Quyền lợi được hưởng

Competitive salary w/ bonus on 13th month
Paid premium healthcare
Using and improving English every day
No limit on your career development, we take excellent care of our talents.
Two days off per week,15 days of annual leave per year.
Company trip, teambuilding every year
Happy hours with free snacks, soft drinks, fruit, and coffee etc.
Celebrating party: team lunch, birthday, welcome, other activities.

Địa điểm làm việc

21 Nguyễn Trung Ngạn, District 1, Hồ Chí Minh - Quận 1 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

5 - 6 năm


Công Ty TNHH Tenpoint7 Việt Nam

Công nghệ thông tin

21 Nguyễn Trung Ngạn, District 1, Hồ Chí Minh

http://www.tenpoint7.com/

20-50 nhân viên

TenPoint7 là một công ty dịch vụ tư vấn dữ liệu trung tâm có trụ sở tại Seattle, WA, USA với một văn phòng giao dịch toàn cầu đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm hàng đầu ra nước ngoài chuyên về lĩnh vực dự phòng dữ liệu, chuẩn bị, chuyển giao và phân tích với giao hàng bằng những đội dự án trên Mỹ có kinh nghiệm cao tại Mỹ. [...]

Chat