Secretary To Chief Operating Officer

  • Hết hạn trong 4 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

- Assist the Chief Operating Officer/General Director in administration and secretarial matters.
Hỗ trợ Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc về các công việc hành chính và thư ký.
- Assist the Chief Operating Officer/General Director with time management and daily work control;
Hỗ trợ Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc về quản lý, kiểm soát thời gian biểu và các công việc thường ngày.
- Assist the Chief Operating Officer/General Director with internal and external affairs;
Hỗ trợ Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc về các công việc nội bộ lẫn bên ngoài.
- Check documents of all departments before submitting the Chief Operating Officer/General Director for approval;
Kiểm tra các tài liệu của các phòng ban trước khi trình nộp Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc phê duyệt.
- Schedule, participate in meeting with the Company’s partners, local authorities and other Depts in the Company and record the meeting minutes according to the request of the Chief Operating Officer/ General Director;
Lên lịch và tham dự các cuộc họp với các đối tác của Công ty, các cơ quan chức năng và phòng ban khác trong Công ty và làm biên bản họp theo yêu cầu của Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc.
- Prepare correspondences, reports, memos, procedures etc. in English and Vietnamese (if necessary).
Soạn thảo các thư tín, báo cáo, biên bản, quy trình v.v bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu cần thiết).
- To be responsible for translation and interpretation from English into Vietnamese and vice versa.
Chịu trách nhiệm biên dịch và phiên dịch từ tiềng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
- To keep up to date admin files and maintains an effective filing system.
Cập nhật và lưu trữ các tài liệu hành chính và duy trì hệ thống lưu trữ hiệu quả.
- Organize travel, preparing travel authorization form and claims for business expenses for the Chief Operating Officer/General Director.
Lên kế hoạch công tác, chuẩn bị mẫu đăng ký công tác và lập yêu cầu thanh toán công tác phí cho Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc.
- Other duties requested by the Chief Operating Officer/General Director.
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc.

Yêu cầu công việc

- Bachelor in Business Administration/English.
Cử nhân Quản trị Kinh doanh / Anh ngữ.
- 03 years of related experience in the same field in required.
03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được yêu cầu.
- Must be PC proficient experience with Microsoft Application, verbal and written communication skills in English.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, nói và viết tiếng Anh tốt.
- Careful, faithful and customer service skills required.
Cẩn thận, trung thực và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt.

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

2 Đường D2, Celadon City, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 5 năm

Yêu cầu ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Anh

2 Đường D2, Celadon City, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

http://www.gamudacity.com.vn/index.php

100-200 nhân viên

Gamuda Land, bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad được thành lập vào năm 1995. Với mục tiêu trở thành "Nhà phát triển hàng đầu của những dự án mang phong cách sống hiện đại", ch [...]

Gamuda Land Vietnam

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat