chat

TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 4 việc làm
với ngành nghề Scala

Viettel Media - Viettel
1 . Kỹ Sư Big Data - ViettelMedia

Xây dựng, khai thác và quản trị các ứng dụng/ giải pháp Big Data với năng lực đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng nhanh chóng của dữ liệu Xây dựng các giải pháp ETL có khả năng mở rộng linh hoạt với độ tin cậy cao, phục vụ cho việc khai thác/ ingest các loại dữ liệu (cấu trúc, lưu lượng, tốc độ) từ nhiều nguồn khác n ... - [xem chi tiết]

Viettel Media - Viettel
2 . Kỹ Sư Giải Pháp Số Liệu - ViettelMedia

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống thu thập số liệu, tổ chức nhà kho dữ liệu Xử lý streaming data, dữ liệu file, dữ liệu từ các nguồn RDBMS. Thiết kế và phát triển module mã hóa, giải mã, tách lọc dữ liệu. - [xem chi tiết]

Viettel Media - Viettel
3 . Kĩ Sư Phân Tích Số Liệu - ViettelMedia

Thiết kê xây dựng hệ thống phân tích số liệu thông minh (Analytics, BI) Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, các mô hình thực thi (dự đoán, phân lớp, phân cụm, v.v.) trên nền tảng BigData và Machine learning - [xem chi tiết]

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
4 . Kỹ Sư Phân Tích Số Liệu - Viettel

Thiết kê xây dựng hệ thống phân tích số liệu thông minh (Analytics, BI) Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, các mô hình thực thi (dự đoán, phân lớp, phân cụm, v.v.) trên nền tảng BigData và Machine learning - [xem chi tiết]

img