Giám Sát Sản Xuất

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương 15 - 20 triệu VNĐ
Mô tả công việc
• To organize, supervise and manage the production line including raw materials; human resources; machines etc to be sure to correctly follow the monthly production planning as requested;
Tổ chức, giám sát và quản lý các dây chuyền sản xuất bao gồm nguyên vật liệu thô, quản lý con người, máy móc,…để đảm bảo theo sát kế hoạch sản xuất hàng tháng được yêu cầu.
• To organize the planning of production and quality meetings, daily worker schedules, daily production activities, weekly or monthly machine maintenance plans to improve the production;
Tổ chức kế hoạch sản xuất và các cuộc họp chất lượng, kế hoạch & các hoạt động sản xuất hằng ngày; hằng tuần hoặc hằng tháng lên kế hoạch bảo dưỡng máy sản xuất để cải thiện sản xuất.
• To supervise, push the productivity of workers and to manage lead times, work priorities, worker performance to get the assigned factory lead times and goals and ensure that the production is achieved as planned;
Giám sát, thúc đẩy sản lượng của công nhân, quản lý thời gian sản xuất, ưu tiên công việc và hiệu quả công việc của công nhân để đạt được thời gian & mục tiêu đề ra như kế hoạch.
• To supervise and manage quality standards, quality control programs to ensure that the product effectively satisfies the quality standards requested by the client;
Giám sát, quản lý tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo sản phẩm thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng mà khách hàng yêu cầu.
• To work with Production Director on production line planning such as headcount requirement/machinery/sub operation capacity to improve the production
Làm việc với giám đốc sản xuất về các kế hoạch trên line như số nhân công/yêu cầu/máy móc/hiệu suất vận hành để cải thiện sản xuất.
• More details will be discussed during the interview. Công việc chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
Yêu cầu công việc

• At least 3 years experiences in manufacturing management;
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất
• Fluent English; Thành thạo tiếng Anh
• Strong leadership skills; ability to solve complex manufacturing issues;
Có kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp của sản xuất.
• Organized, autonomous in work and rigorous. Khả năng tổ chức tốt, linh hoạt trong công việc & chặt chẽ.

Quyền lợi được hưởng

• Work in Yen Dung, Bac Giang; pick – up company car for Employees in Bac Giang City & Bac Ninh city.
Làm việc tại Yên Dũng, Bắc Giang, có xe đưa đón từ thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh
• 2 Saturdays off and 4 Sundays off per month. Nghỉ 02 thứ 7 1 tháng & 04 chủ nhật
• Monthly starting salary is 16.200.000 VND, seniority allowance yearly 500.000 VND.
Mức lương gộp hàng tháng 16.200.000 VND. Trợ cấp thâm niên 500.000 VND/năm
• Bonus quarterly and 13th salary bonus. Thưởng quý và thưởng tháng lương thứ 13.
• All benefits comply with Labor Law and Company regulations.
Các quyền lợi khác theo luật lao động & quy định công ty.

Địa điểm làm việc

Cụm công nghiệp thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - (Bắc Giang)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

5 - 7 năm

Chat