Tải app JobsGO

Safety Officer

  • Hết hạn trong 11 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

- Thực hiện tuần tra, giám sát công việc vệ sinh an toàn tại các công trình được phân công
Patrol and supervise the work of hygiene and safety at assigned project
- Lập kế hoach HSE cho Công trường thi công dựa trên những quy định đặc thù của Dự án và các Tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước Việt Nam hiện hành;
Planning HSE for the Construction Site based on the specific regulations of the Project and the current standards and regulations of the State of Vietnam;
- Giám sát, quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các nhà thầu trong khu vực dự án;
Supervise and manage the work safety and environmental sanitation of contractors in the project area;
- Phối hợp và lên kế hoach với Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư / Nhà thầu để phối hợp về huấn luyện HSE cho Kỹ sư, nhân viên và công nhân;
Coordinate and plan with BOM of Investor / Contractor to coordinate HSE training for Engineers, employees and workers;
- Kiểm soát và điều tra nguyên nhân tai nạn lao động;
Control and investigate the cause of the occupational accident;
- Thực hiện việc nhắc nhở an toàn đầu giờ làm việc cho công nhân và Kỹ sư;
Perform safety reminders at the beginning of working hours for workers and engineers;
- Lên kế hoạch trang bị Bảo hộ lao động cho Kỹ sư, nhân viên và công nhân;
Plan to equip Labor Protection for Engineers, employees and workers;
- Đề xuất và giám sát việc phân loại xử lý chất thải, nước thải;
Proposing and monitoring the classification of waste and wastewater treatment;
- Kiểm tra biện pháp ATLĐ trong biện pháp thi công mà nhà thầu đệ trình
Checking safety method in construction submitted by the contractor
- Kết hợp với nhà thầu kiểm tra thiết bị ra, vào công trường và dán tem kiểm định.
Coordinate with the contractor to check the entry and exit equipment of the site and stamp inspection.
- Kiểm tra các thiết bị thi công của nhà thầu để đảm bảo ATLĐ trong quá trình thi công
Check contractor's equipment to ensure occupational safety during construction
- Quản lý thẻ/người ra vào công trình
Manage card/person who in and out the works
- Quản lý giấy phép làm việc của nhà thầu
Manage Work License of the contractor
- Thực hiện các báo cáo công tác ATLĐ định kỳ
Perform periodic labor safety report
- Tổ chức và xử lý công việc trong phạm vi công việc được giao.
Organize and handle work within the assigned scope

Yêu cầu công việc

- Nam, tuổi từ 28. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ATLĐ
Male, aged 28. Graduated from university, majoring in occupational safety
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn trong ngành xây dựng, cơ điện
Have at least 5 years of experience in safety in the construction, ME
- Đọc được bản vẽ xây dựng, có chứng chỉ huấn luyện ATLĐ
Can read construction drawings, have certificates of training in occupational safety
- Am hiểu các tiêu chuẩn, qui định của nhà nước về công tác ATVSLĐ
Understand the State's standards and regulations on OSH work
– Sử dụng thành thạo máy vi tính (word, excel, power point)
Proficient in using computers (word, excel, powerpoint)
- Giao tiếp tiếng Anh
English: Immediate level

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Liên Chiểu, Đà Nẵng (Đà Nẵng)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

20-50 nhân viên

Là một công ty xây dựng nguồn gốc từ Nhật Bản, công ty TNHH Toda đi vào hoạt động ở Việt Nam năm 2009, chuyên về lĩnh vực đấu thầu, tư vấn xây dựng, công nghệ môi trường…Nhờ vào việc sử dụng công nghệ [...]

Toda Việt Nam

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat