R&D Developer

  • Hết hạn trong 12 ngày nữa
  • Mức lương 20 - 30 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- Develop solution as the result of the research and study and testing to prove for a particular

technical topic

- Work individually or joint a team where require to develop solution

- Write technical document and evidence to prove for the R&D Work.

- The job holder must understand the company business, company developer toolset to maximize

the resource in the company to do research, build Minimum Viable Product or Proof of

Concept and produce technical document for further software implementation deployment.

- The job holder must also work closely with Software Development team to discuss, test and

sharing the knowledge for particular technical topics. Also the job holder can participate in any

Software Development project when required.

- All project document and source code must be hand-over to the Company as a result of the

R&D work.

Yêu cầu công việc

Education Requirements:

- Software Engineer at a Technology University.

- DevOps Knowlegde.

- Ability to learn/adopt new programming language

- English : Technical Reading and Writing.

Computer Skill:

- Computer Programming proficiency

- Office skill for technical document

Work experience requirements:

- At least 3 year experience in Software Development

- Have DevOps knowledge.

- Enthusiastic in new technology and ability to do deep research and deliver the result

- Have business sense to apply the technology.

- Java, Node.js..

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

Quận 12, Hồ Chí Minh - Quận 12 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 4 năm

Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam

Kinh doanh, Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư

Quận 12, Hồ Chí Minh

http://www.cevn.com.vn

50-100 nhân viên

CE GROUP cung cấp tới Khách hàng các dịch vụ từ tuyển dụng , đánh giá, đào tạo và phát triển, tư vấn lao động, thiết kế phần mềm quản lý hoạch định phát triển con đường sự nghiệp cho mỗi thành viên và tổ chức với mục đích chính để tập trung nâng cao nhất chất lượng, năng suất và hiệu quả của mỗi cá nhân tới tổng nguồn lực của tổ chức, cùng toàn thể các hoạt động của cấu trúc và vận hành bộ máy nhân sự.
Đội ngũ của CE GROUP với chuyên môn chuyên sâu trong ngành lao động, luôn cập nhật liên tục ...

Chat