Quản Trị Viên Dự Án (Project Admin)

  • Hết hạn trong 13 ngày nữa
  • Mức lương Đến 20 triệu VNĐ
Mô tả công việc

· Update and track healthy lung master plan (activities, timeline, cost, progression, next action)

· Follow up with relevant teams to update healthy lung activities, progress and get it done

· Check documents, cost in compliance with our SOP

Reporting marketed products:

· Translate reporting form, when required by Patient Safety Lead.

· Prepare source document when received the form directly from line manager and send to Patient Safety Lead for review.

· Input data of marketed products on Jasper following timeline.

· Prepare reports and track reports submission in Excel.

· Track payment for translation vendor and renew contract following timeline.

· Input submission data into system

· Consolidate and translate listing from sites of study (per month).

· Track of clinical trials:

- Input data into excel file and create timeline for Clinic Research Event

- Prepare data for similar in same studies and remind Clinic Research Event to submit report by timeline.

· Combine missing scan of report to remind Clinic Research Event (per 2 weeks).

· Tracking on payment for translation vendor

· Receive Medical Information request and transfer to responsible to get response.

· Proceed Medical Information request following timeline.

· Prepare and get approval for Medical Information response from Medical Information executive and send response

· Prepare Overall Independent Congress Plan by instruction of Head of Medical.

· Receive documents relating to Independent Congress and prepare necessary steps for Independent Congress

· Prepare Invitation letter

· Follow-up to get all the documents needed before Independent Congress starts (signed-off invitation letters, abroad working permission) and submit final round following timeline.

· Update result and status and create report (per quarter).

Yêu cầu công việc

- Office admin experience in MNC (at least 1 year) or experience in the similar positions

- Good Excel (basic Excel functions such as sum, sumif, if, vlookup, pivot table etc.)

- Hard working, careful, good at numbers, fast & flexible

- Fluent English

- Can work under pressure

- Well multi tasks

Quyền lợi được hưởng

- Working in a dynamic and professional environment with many advancement opportunities.

- Provide adequate equipment to serve the job.

- Be paid social insurance, health insurance, unemployment insurance.

- Enjoy the welfare policies according to the company's regulations.

- Trained and upgraded regularly.

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

Dưới 5 năm

Hồ Chí Minh

http://www.joliesiam.com/

50-100 nhân viên

Chúng tôi cung cấp nhiều loại hình dịch vụ nhân sự với các giải pháp toàn diện và linh hoạt bao gồm:

Tuyển dụng – Lễ tân văn phòng, Nhân viên hành chính, Lễ tân sự kiện, Đại sứ thương hiệu
Đào tạo
Quản lý và giám sát (thanh toán lương thưởng, nhân viên thay thế theo yêu cầu, giám sát chất lượng nhân viên)
Hỗ trợ duy trì nguồn nhân lực và tư vấn về các vấn đề nhân sự khác....

Chat