Quản Lý Tài Khoản Chính ( Key Account Manager)

  • Hết hạn trong 11 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

Relationship building and negotiations with brands
Sharing your current take of brand positioning
Delivering comprehensive trend knowledge and industry insight to encapsulate our individuality in our offering
Price, plan and arranges merchandising for display.
Drive sales and profitability through proper merchandising and overall presentation of specific category ownership
Prepare and implement seasonal/monthly campaigns and initiatives
Identify ways to drive sales generation through business analysis; ensures action is taken to maximize sales potential

(Xây dựng mối quan hệ và đàm phán với các thương hiệu
Chia sẻ định vị thương hiệu hiện tại của bạn
Cung cấp kiến thức xu hướng toàn diện và hiểu biết sâu sắc về ngành để gói gọn tính cá nhân của chúng tôi trong việc cung cấp
Giá, kế hoạch và sắp xếp hàng hóa để hiển thị.
Thúc đẩy doanh số và lợi nhuận thông qua việc bán hàng thích hợp và trình bày tổng thể về quyền sở hữu danh mục cụ thể
Chuẩn bị và thực hiện các chiến dịch và sáng kiến theo mùa / hàng tháng
Xác định các cách để thúc đẩy tạo doanh số thông qua phân tích kinh doanh; đảm bảo hành động được thực hiện để tối đa hóa tiềm năng bán hàng)

Yêu cầu công việc

Extensive experience (+3 years) in E- commerce or related retail company
Strong connection & network to main distributors and brands
An extremely credible reputation and relationships amongst suppliers and other members of the industry
The ability to help craft and independently execute buying strategies
Experience in all aspects of buying
Exceptional relationship management and negotiation skills
Excellent time management skills

Quyền lợi được hưởng

An opportunity to learn in a fascinating and booming industry
An opportunity to learn at a company that is growing for regional scale (South East Asia)
Working in a young, super talented and supportive team environment
Attractive salary
Company trip, team building

Địa điểm làm việc

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam - Đa Kao (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 4 năm

Công ty TNHH Onpoint
Công nghệ thông tin

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem email của Nhà Tuyển Dụng

Xem số điện thoại của Nhà Tuyển Dụng

http://onpoint.vn/

20-50 nhân viên

OnPoint is pioneering, and accelerating e-Commerce. We are a fast-growing E-commerce startup, started by young and dynamic professionals who are passionate about e-commerce and technology, with diverse executive experiences working for leading companies in South East Asia (Lazada, McKinsey & Company). We are an E-commerce solution partner, helping brands and retailers become more successful in Vietnam and SEA region. Our mission is to make e-commerce easy for brands, and retailers, and to create...

Chat