Quản Lý Nhà Hàng (Restaurant Manager)

  • Hết hạn trong 26 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

1. LẬP KẾ HOẠCH
Xây dựng kế hoạch làm việc định kỳ của Nhà Hàng/ Khu Ẩm thực độc lập:
o Kế hoạch phát triển ,
o Kế hoạch sản phẩm
o Kế hoạch bán hàng.
o Kế hoạch nhân sự
2. ĐIỀU HÀNH
– Quản lý hoạt động kinh doanh của Nhà hang/ Khu Ẩm thực độc lập.
– Tham gia xây dựng nội dung và kiểm soát thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy định mang tính định hướng cho hoạt
động vận hành chuỗi Ẩm thực.
– Đề xuất làm mới, bổ sung, hoàn thiện và cải tiến các quy trình, quy định, hướng dẫn cần thiết còn thiếu hoặc chưa hợp
lý;
– Tổ chức triển khai và kiểm soát hiệu quả hoạt động các phần mềm quản lý được áp dụng cho Nhà hang/ khu Ẩm thực
độc lập; đề xuất các biện pháp, các ứng dụng hệ thống quản trị thông tin hiện đại, tiên tiến phù hợp với mô hình hoạt động
của Nhà hàng/ khu Ẩm thực độc lập..
– Đặt kế hoạch kinh doanh và kiểm soát hoạt động vận hành để đảm bảo về doanh thu và lợi nhuận theo mục tiêu.
3. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Quản lý trang thiết bị và công cụ dụng cụ tại Nhà hàng/ khu Ẩm thực độc lập
o Xem xét, đáp ứng các nhu cầu phát sinh, thay mới trang thiết bị phục vụ bán hàng trong chuỗi.
o Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hoặc thay thế các trang thiết bị để chuẩn hóa hoạt động vận hành.
o Tổ chức kiểm kê định kỳ.
4. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
– Lập ngân sách hoạt động hàng năm của Nhà hàng/ khu Ẩm thực độc lập
Restaurant Manager
Nộp hồ sơ ứng tuyển 
14/6/2019 Restaurant Manager ở Green Plaza Hotel: 170521 - Hoteljob.vn
https://www.hoteljob.vn/viec-lam/170521-fb-director 3/15
– Giám sát thực hiện ngân sách đã được phê duyệt; phân tích, đánh giá, đề ra các biện pháp khắc phục trong trường hợp
có chênh lệch ngân sách đặc biệt là bội chi. Đảm bảo lợi nhuận thực cho Nhà hàng/ khu Ẩm thực độc lập
– Kiểm soát và đánh giá hiệu quả các chi phí vận hành Nhà hàng/ khu Ẩm thực độc lập, đảm bảo việc sử dụng vật tư tiêu
hao hợp lý, hiệu quả.
– Đối soát và tổ chức làm thủ tục thanh toán theo định mức.
5. CHÚ TRỌNG VÀO CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
Xây dựng được một đội ngũ mạnh cả về chất và lượng tại Nhà hàng/ khu Ẩm thực độc lập:
o Tuyển dụng, đào tạo và chủ trì các chương trình phát triển nhân viên.
o Thường xuyên rà soát hiệu quả hoạt động và liên tục đưa ra phản hồi liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu và hiệu quả hoạt
động.
o Đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ kế cận.
6. CÔNG VIỆC KHÁC
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ Đầu Tư, Ban Giám Đốc

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan
• 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý Ẩm thực.
• Làm việc theo định hướng kết quả.
• Suy nghĩ tích cực. Đam mê nghệ thuật ẩm thực.
• Sáng tạo. Chấp nhận thử thách.
• Am hiểu ngành công nghiệp ẩm thực
• Kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm.
• Có thể đi công tác tại các khu vui chơi giải trí của công ty.
• Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.
• Tin học văn phòng tốt (MS OFFICE).

Quyền lợi được hưởng

- Lương thỏa thuận.
- Các chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành.
- Chế độ khen thường theo quy định của công ty.

Địa điểm làm việc

quận Hải Châu, Đà Nẵng - Hải Châu (Đà Nẵng)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 4 năm

Chat