Quản Lý Hiệu Quả Truyền Thông (Performance Media Manager)

 • Hết hạn trong 4 ngày nữa
 • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

1. Platform management

 • Control platform’s functionalities
 • Content management
 • Analyse platfrom performance

2. Community management

 • Engage with consumer
 • Provide information around brand & service
 • Response to feedback/complain

3. Ads management

 • Create ads
 • Monitor ads performance & KPI

4. Social media planning & execution

 • Develop social media plan to achieve communication requirement
 • Manage with third parties, KOLs to execute the plan
Yêu cầu công việc

Specific job details for the interview

Quyền lợi được hưởng

- Benefits: follow labor rules, and more: party, sport activity, salary review, annual team building...

- Healthcare for you and your family

- Training opportunities

Địa điểm làm việc

211b Điện Biên Phủ, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh - Quận 3 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Trung cấp - Nghề

Yêu cầu kinh nghiệm

Không yêu cầu

Chat