TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 3 việc làm tại Đà Nẵng

Evizi LLC
1 . Global Operations Support Center Manager - EVIZI LLC

EVIZI is looking for motivated, hard-working, talented professionals with varied skills and backgrounds.  Ideal candidates will have excellent experience in one or more of the technologies listed belo ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Đức Mạnh
2 . Quản Lý Dự Án - Đức Mạnh

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Dự án, chịu trách nhiệm trước HĐQT/Tổng Giám đốc về công việc được phân công.Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
3 . IT Project Manager - NAMHOIAN

•Collect business requirements from relevant stakeholders and prepare projects documentations. •Plan and implement projects. Help define project scope, goals and deliverables.•Maintains projects effec ... - [xem chi tiết]