TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

với ngành nghề Quản lý dự án tại Bình Dương Tuyển dụng 2 việc làm trong tháng 03/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. với ngành nghề Quản lý dự án tại Bình Dương Tuyển dụng 2 việc làm trong tháng 03/2019
Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Viet Nam)
1. IT Software - Apparel Far Eastern

HR, ERP System development with C#,.NET, SQLWorking with Application/ Web Projects (C#,VBA, .Net, SQL, Database)Familiar with web interface using NET, HTML, Javascript & CSS, MVC (3.x 5x) mode ... - [xem chi tiết]

Ecco
2. Giám Sát Công Nghệ Thông Tin (IT Supervisor) - Ecco

* Supervise IT team* End User Support for all:IT systems, software, application, hardware, email, printing, copying, accessing shared resources, projector, video conference, etcEscalate to Global ... - [xem chi tiết]

Tìm kiếm liên quan
Chat