Quản Lý Dự Án (Project Manager)

  • Hết hạn trong 6 ngày nữa
  • Mức lương 25 - 35 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- Quản lý, kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án. / Manage and control the changes and risks of the project.
- Lập kế hoạch triển khai tổng thể dự án. / Planning the overall implementation of the project.
- Họp dự án (nội bộ & khách hàng). / Meeting with project team (company and customer)
- Phối hợp với các trưởng nhóm (Dev, triển khai) lập kế hoạch triển khai chi tiết dự án theo từng giai đoạn. / Coordinate with team leaders (Dev, implement) to make a detailed implementation plan for the project in stages.
- Kiểm soát phạm vi dự án và đảm bảo tiến độ công việc các nhóm (nội bộ và khách hàng). / Control project scope and ensure work progress of groups (internal and customer)
- Kiểm soát nguồn lực dự án. / Control project resources.
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án hàng tuần cho cấp trên và khách hàng. / Report weekly project implementation progress to superiors and clients
- Chủ trì họp, báo cáo tình hình dự án với khách hàng theo định kỳ. / Preside oveer meetings, report project status to customers periodically.
- Phối hợp nghiệm thu dự án với khách hàng. / Coordinate acceptance of the project with customers

Quản lý nhân sự trong dự án / Human resource management in the project:
- Quản lý & phân công công việc cho từng nhân sự tham gia dự án. / Manage & assign jobs to each project participant
- Đánh giá chất lượng nhân sự và hiệu quả công việc của từng nhân viên trong đội dự án. / Assessing the quality of personnel and work efficiency of each employee in the project team

Nghiên cứu/Research/Study:
- Phối hợp cùng Trưởng phòng/ban giám đốc trong việc nghiên cứu và xây dựng phương pháp luận triển khai dự án, phương pháp đào tạo, cải thiện sản phẩm. / Coordinate with the Head / Board of Directors in researching and developing project implementation methodologies, training methods, and product improvement.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành tương đương/ University graduated in IT or equivalent major
- 03 Năm kinh nghiệm /3 year experiences
- Am hiểu các ngôn ngữ lập trình/ Knowledgeable programming languages
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm quản lý nhóm, dự án phần mềm. / At least 02 years of experience in group management, software projects.
- Nắm vững các mô hình UML: UseCase, Activity diagram/ Mastering UML models: UseCase, Activity diagram… ..
- Có khả năng thuyết trình trước các buổi hội thảo. /Can presentations seminars.
- Có kinh nghiệm viết hồ sơ dự án tiền khả thi, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu/ Experience in writing pre-feasibility project dossiers, bidding documents, and bids
- Hồ sơ/ File: CV, Các bằng cấp có liên quan. / CV, the relevant qualiffications

Quyền lợi được hưởng

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp,tham gia các lớp đạo tạo của công ty. / Working in a professional working environment, participating in corporate training classes.
- Nghỉ lễ theo Quy định của Nhà nước. / Holidays according to the State's Regulations
- Cơ hội thăng tiến. / Promotion opportunities
- Chế độ phúc lợi: Giáo dục tiếng Anh, Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc, trợ cấp ăn trưa. / Welfare regime: English Education, Korean Language Education, lunch allowance. .
- Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, bình đẳng, phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo. / Working in a modern, dynamic, equal environment, maximizing the initiative and creativity.
- Được đào tạo cập nhật nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc. / Trained to update and improve knowledge for work.
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. / Social insurance, health insurance and unemployment insurance regimes are in accordance with state regulations..

Địa điểm làm việc

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 3 năm


Công Ty TNHH VK Link

Công nghệ thông tin

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

https://www.vklink.vn/?lang=vi

VK Link được thành lập vào ngày 18 tháng 8 năm 2018. Với nguồn nhân lực dồi dào có sẵn ở Việt Nam và CNTT hiện đại của Hàn Quốc, VK Link đã được thành lập.
Xuyên suốt lịch sử kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp đều chọn nguồn nhân lực trí tuệ, nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải trả một khoản phí cao. Do đó, nhiệm vụ của VK Link là mang lại các giải pháp kinh tế để giúp các doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. VK Link cung cấp tất cả các dịch vụ mà doanh nghiệp cần từ nguồn nhân lực đến các hệ t [...]

Chat