TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 1100 việc làm với ngành nghề Quản lý điều hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Việt
1. Giám Đốc Kinh Doanh / Giám Đốc Dự Án - NGOC VIET INVESTMENT

Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động bán hàng của Công ty. Xây dựng, triển khai kế hoạch và chiến lược bán hàng kinh doanh các dự án bất động sản theo sát định hướng phát triển của công ty. Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường BĐS và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty. Tìm kiếm và ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH British American Tobacco Việt Nam
2. Territory Executive - BAT

• Communicate and align with distributors on monthly target. • Work side by side with distributor to deliver set target: shipment, warehouse. • Review monthly performance, work out incentive and follow up with its payment to distributor. - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH British American Tobacco Việt Nam
3. Trade Marketing & Distribution - Training Executive - BAT

• Identify critical capability areas and key competencies to be developed in alignment with the organisations desired future state for field force. • Ensure quality development plans and targeted learning and development solutions are deployed to address areas for improvement for regional field force. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm và Sinh Học Y Tế
4. Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự - Mebiphar

1. Tham mưu cho Tổng Giám Đốc tổ chức bộ máy, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế quản lý. 2. Họach định mục tiêu nguồn nhân lực hàng năm của công ty. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, và phối hợp tuyển chọn nhân sự; dự thảo Hợp đồng lao động trình TGĐ. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao t ... - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
5. Supply Planning Manager - Abbott

• As assigned, lead and control all supply and related supply policies, procedures, and activities to maximise the efficiency, reliability, timeliness, and cost effectiveness of the organisation’s supply chain. - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
6. Data Analysis Executive - Abbott

Acquire data from primary or secondary data sources and maintain databases/data systems Identify, analyze, and interpret trends or patterns in complex data sets - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
7. R&D Executive - Abbott

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện hành - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư DHC (DHC)
8. Phó Giám Đốc Xây Dựng Kỹ Thuật - DHC Group

Quản lý dự án Trực tiếp điều hành về mảng xây dựng, kỹ thuật của dự án, chịu trách nhiệm trước Công ty về công việc được phân công. Tham mưu cho Công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án như thiết kế, thi công, defect… - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư DHC (DHC)
9. Phó Giám Đốc Vận Hành - DHC Group

Xây dựng kế hoạch Quản trị tài chính Quản lý hành chính – Nhân sự Đào tạo - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
10. Business HR Executive - Abbott

· Maintain up-to-date Human Resource Information System records, personnel files and company organization charts; - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề