Quản Lý Bảo Dưỡng Máy Ép Nhựa

  • Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

+ Manage and control all machine maintenance activities, especially plastic injection machine/ Quản lý và kiểm soát tất cả hoạt động bảo dưỡng máy, đặc biệt là bảo dưỡng máy ép nhựa.+ Make plan and do maintenance plan/ Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng.+ Manage the manpower./ Quản lý nhân lực.+ Other tasks will be discussed in the interview./ Các nhiệm vụ khác sẽ được mô tả chi tiết trong buổi phỏng vấn

Địa điểm làm việc:

lô 37,38,39 khu Công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội - (Hà Nội)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

5 - 10 năm

Mô tả công việc:

+ Manage and control all machine maintenance activities, especially plastic injection machine/ Quản lý và kiểm soát tất cả hoạt động bảo dưỡng máy, đặc biệt là bảo dưỡng máy ép nhựa.
+ Make plan and do maintenance plan/ Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng.
+ Manage the manpower./ Quản lý nhân lực.
+ Other tasks will be discussed in the interview./ Các nhiệm vụ khác sẽ được mô tả chi tiết trong buổi phỏng vấn

Yêu cầu công việc:

+ Male, age is from 27 to 35 years old/ Nam, tuổi từ 27 – 35.
+ Graduated from University, major in mechanical, mechatronics or other...Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Cơ khí, cơ điện tử,...
+ At least 5 years experience in management of Maintenance and Utility Dept in Japanese company (Plastic Injection Machine)/ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc quản lý bảo dưỡng và cung ứng trong công ty Nhật (chuyên về máy ép nhựa)
+ Proficient in English or Japanese is preference and Microsoft Office applications (Word, Exel, Power Point)/ Tiếng Anh tốt, ưu tiên tiếng Nhật. Thành thạo tin học văn phòng.

Quyền lợi được hưởng:

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề
Menu