Qa Supervisor

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Việc làm đã tạm dừng đăng tuyển!
To write and coordinate with the related services to set up procedure for quality assurance laboratory at the request of ISO 17025. To update new documents, processes, training if changed.
Thông tin nhà tuyển dụng
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam

>500 nhân viên

Bình Dương

Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam là một chi nhánh của tập đoàn INVIVO NSA VIỆT NAM hoạt động trong năm lĩnh vực sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất các loại premix,... Xem thêm

Địa điểm làm việc:

Bình Dương - (Bình Dương)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

3 - 5 năm

Mô tả công việc:

- To write and coordinate with the related services to set up procedure for quality assurance laboratory at the request of ISO 17025.

- To update new documents, processes, training if changed.

- Issuing, distribution of documents, processes to the related services.

- To assign responsibilities and tasks for QA assitant

- To train employees on compliance with the regulation on laboratory general safety.

- To train the awareness of ISO 17025 for new employees.

- To plan registration annual proficiency testing program

- Monitor and report the results of proficiency testing planned

- To set up annual internal audits program

- To organize, arrange laboratory internal audits planned.

- Responsible for internal audits, evaluation the quality tests.

- To create internal samples standard, evaluate the results of the internal samples standard, ensure the control test results.

- To plan / monitor internal training, external training of laboratory technicians.

- To update the technical records of employees.

- To evaluate the trend control chart of tests

- To ensure the calibration operations, control equipment periodical planned

- To evaluate the performance of subcontractors on testing services.

- Monitor inconsistent testing activities, to ensure that the inconsistent testing activities are fixed, good prevention.

- To help solving customer complaints

- To accomplished any other QA related tasks assigned by the QA manager.

Yêu cầu công việc:

Graduate University (Food/Microbiology/Biotechnology majors are prefered)
Have 3-5 years working in the same position
Communication skills, management skills, work arrangements skills, problem-solving skills
Knowledge about ISO 17025 system
Knowledge the quality management processes
Careful, responsibility

Quyền lợi được hưởng:

- Having chances to get attractive company bonus every month/year

- Company trip once a year + Joining party

- Salary and position is reviewed 1 time a year

- Bonus by individual ability and company’s performance.

- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits

- Dynamic and sociable working environment.

Việc làm đề xuất cho bạn
Menu