Tải app JobsGO

Purchase Manager (Trưởng Phòng Thu Mua)

  • Hết hạn trong 17 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

- Overall analysis of the current purchasing situation, identifying problems and providing solutions -> the goal is to set up the system

Phân tích tổng thể tình hình mua hàng hiện tại, xác định vấn đề và cung cấp giải pháp -> mục tiêu là thiết lập hệ thống

- Analyze current manpower and train as needed & find ways to reduce manpower and replace with system (increasing efficiency)

Phân tích nhân lực hiện tại và đào tạo khi cần thiết &tìm cách giảm nhân lực và thay thế bằng hệ thống (tăng hiệu quả)

- Developing and implementing purchasing strategies.

Phát triển và thực hiện các chiến lược mua hàng.

- Managing daily purchasing activities, supervising staff, and allocating tasks.

Quản lý các hoạt động mua hàng hàng ngày, giám sát nhân viên và phân bổ nhiệm vụ.

- Managing supplier relations and negotiating contracts, prices, timelines, etc.

Quản lý quan hệ nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng, giá cả, mốc thời gian, v.v.

- Maintaining the supplier database, purchase records, and related documentation.

Duy trì cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hồ sơ mua hàng và tài liệu liên quan.

- Coordinating with inventory control to determine and manage inventory needs.

Phối hợp với kiểm soát hàng tồn kho để xác định và quản lý nhu cầu hàng tồn kho.

- Managing the maintenance of office/manufacturing equipment and machinery.

Quản lý việc bảo trì thiết bị và máy móc văn phòng / sản xuất.

- Ensuring that all procured items meet the required quality standards and specifications.

Đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng được mua sắm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và thông số kỹ thuật cần thiết.

- Preparing cost estimates and managing budgets.

Lập dự toán và quản lý ngân sách.

- Working to improve purchasing systems and processes.

Làm việc để cải thiện hệ thống và quy trình mua hàng.

- Training new employees in the purchasing process and how to use the purchasing system.

Đào tạo nhân viên mới trong quá trình mua hàng và cách sử dụng hệ thống mua hàng.

Yêu cầu công việc

- Experience as a purchasing manager for 10 -15 years, age: 32-40 years old.Good at English

Có kinh nghiệm quản lý mua hàng trong 10 -15 năm,tuổi: 32-40. Giỏi Tiếng anh

-Degree in business administration or other related majors.

Bằng cấp về quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

-Deep knowledge of inventory and supply chain management.

Kiến thức sâu rộng về hàng tồn kho và quản lý chuỗi cung ứng.

- Experienced or proven that one can build a purchasing system from scratch (then control through the system and process)

Có kinh nghiệm hoặc đã chứng minh rằng một người có thể xây dựng một hệ thống mua hàng từ đầu (sau đó kiểm soát thông qua hệ thống và quy trình)

-Can train employees to develop their career

Có thể đào tạo nhân viên phát triển sự nghiệp

-Able to work in a challenging environment and withstand high pressure

Có khả năng làm việc trong một môi trường đầy thử thách và chịu được áp lực cao

-Proficiency in Microsoft Office and purchasing software, ERP software

Sử dụng thành thạo Microsoft Office và mua phần mềm, phần mềm ERP

-Excellent communication skills, both written and verbal.

Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, cả bằng văn bản và bằng lời nói.

-Strong critical thinking and negotiation skills.

Tư duy phản biện và kỹ năng đàm phán mạnh mẽ.

-Strong planning and organizational skills.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức mạnh mẽ.

-Ability to work independently.

Có khả năng làm việc độc lập.

Quyền lợi được hưởng

- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Xe đưa đón
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm

Địa điểm làm việc

Lô E1, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An (Việc làm tại Hòa Bình)

Tính chất công việc

Toàn thời gian

Vị trí/chức vụ

Trưởng Nhóm/Trưởng Phòng

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

Trên 10 năm

Kinh doanh/Sản xuất, vận hành sản xuất

Lô 71-74 Khu Chế Xuất Linh Trung 1, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

Công ty TNHH Yujin Vina 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất dao muỗng nĩa inox cao cấp, logo móc khóa thời trang cao cấp xuất khẩu.

Trụ sở văn phòng: Lô 71-74 kcx linh trung 1 thủ đức, tp.hcm ... Xem chi tiết


Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy gửi phản ánh đến chúng tôi

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume