Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

 • Mức lương: Thỏa thuận

 • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và cung cấp cho Ban Lãnh đạo toàn bộ cơ sở dữ liệu, thông tin về khách hàng và và thị trường. Phát triển và tổ chức thực thi, giám sát các chương trình phát triển sản phẩm mới, phát triển nhãn hiệu, truyền thông, khuyến mãi. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường. Truyền thông nội bộ đảm bảo các hoạt động của Công ty hướng tới và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Quản lý giám sát nhân viên trong phòng.

Địa điểm làm việc:

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo - (Đắc Lắk)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

2 - 3 năm

Mô tả công việc:

 • Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và cung cấp cho Ban Lãnh đạo toàn bộ cơ sở dữ liệu, thông tin về khách hàng và và thị trường. Phát triển và tổ chức thực thi, giám sát các chương trình phát triển sản phẩm mới, phát triển nhãn hiệu, truyền thông, khuyến mãi. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường. Truyền thông nội bộ đảm bảo các hoạt động của Công ty hướng tới và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Quản lý giám sát nhân viên trong phòng.

  1. Xây dựng, tham mưu và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh trung hạn và dài hạn

  a. Phối hợp, hỗ trợ Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình thiết lập các mục tiêu, chiến lược kinh doanh trên cơ sở phân tích các dữ liệu kinh doanh.

  b. Nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh, môi trường chính trị và môi trường cạnh tranh có ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty.

  c. Phân khúc và định vị thị trường, đề xuất chiến lược, kế hoạch phát triển cho các sản phẩm hiện tại và tiềm năng của Công ty.

  d. Xây dựng, đề xuất ngân sách và các mục tiêu kinh doanh (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), đảm bảo liên kết, thống nhất với viễn cảnh tài chính và các mục tiêu chung của toàn Công ty.

  2. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường

  a. Nghiên cứu, thu thập và tổng hợp thông tin về môi trường kinh tế và ngành, các sản phẩm và chính sách cạnh tranh của các đối thủ.

  b. Thực hiện hoặc phối hợp với các đối tác tiến hành các dự án nghiên cứu nhu cầu, hành vi của khách hàng.

  c. Thiết lập hệ thống thu thập thông tin khách hàng thông qua hệ thống kênh phân phối, bán hàng, kinh doanh.

  d. Tổng hợp thông tin nghiên cứu thị trường, phân tích, lập báo cáo đánh giá điểm mạnh/yếu cơ hội/thách thức đối các sản phẩm hiện tại và tiềm năng của Công ty.

  e. Lập các báo cáo phân tích thị trường và tham mưu cho Ban Lãnh đạo các chiến lược lựa chọn phân khúc thị trường, định vị sản phẩm và thương hiệu.

  3. Tổ chức phát triển sản phẩm mới

  a. Tổ chức lập các đề án phát triển sản phẩm mới trên cở sở các nghiên cứu thị trường và chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu.

  b. Xác định các giải pháp cải tiến nhãn hiệu, bao bì sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường/ khách hàng mục tiêu.

  c. Tham gia, phối hợp thực hiện quá trình chế thử sản phẩm mới và đánh giá, xác định tính khả thi của sản phẩm chế thử.

  d. Lập kế hoạch hoạch kinh doanh hỗn hợp để đưa sản phẩm mới ra thị trường thành công.

  4. Xây dựng kênh phân phối và tổ chức triển khai chiến lược phân phối sản phẩm

  a. Đánh giá, phân tích điểm mạnh/yếu đối với hệ thống kênh phân phối của các đối thủ cạnh tranh.

  b. Xác định mục tiêu thị trường cho mỗi sản phẩm của Công ty. Xác định các sản phẩm kết hợp tối ưu cho mỗi thị trường mục tiêu.

  c. Lập kế hoạch phát triển hệ thống kênh phân phối cho từng địa bàn về quy mô, số lượng và tiêu chuẩn nhà phân phối/đại lý.

  d. Tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng tiêu thụ với các nhà phân phối, đại lý. Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ khách hàng.

  e. Tổ chức tìm kiếm đối tác nhập khẩu và phân phối tại thị trường nước ngoài, đàm phán và tham mưu Giám đốc ký kết hợp đồng.

  f. Theo dõi sản phẩm tổn kho, dự trữ và đề xuất kế hoạch/biện pháp bảo quản và tiêu thụ. Đề xuất chiến lược phân phối ngắn hạn và dài hạn cho từng nhãn hàng.

  5. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện chiến lược giá cả và các chương trình khuyến mại

  a. Theo dõi biến động giá cả của các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, phân tích thị trường giá nhạy cảm.

  b. Đề xuất chiến lược giá bán cho từng nhãn hàng và hỗ trợ giá giữa các nhãn hàng khác nhau.

  c. Thiết lập danh mục giá sản phẩm của Công ty và theo dõi, giám sát tính hiệu quả của chính sách giá bán và chiết khấu. Đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

  d. Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mại phù hợp với chiến lược giá.

  6. Nghiên cứu xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông

  a. Theo dõi, đánh giá tính chất, hiệu quả các chiến lược truyền thông của đối thủ cạnh tranh.

  b. Xây dựng chiến lược truyền thông và quảng cáo. Thiết lập hệ thống đo lường hiệu quả của các giải pháp truyền thông đối với doanh số tiêu thụ.

  c. Xây dựng và tổ chức các hội thảo, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, bán hàng ưu đãi…

  7. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu Công ty.

  a. Nghiên cứu và đề xuất chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm và thương hiệu Công ty.

  b. Tổ chức nghiên cứu, thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp…

  c. Tổ chức các biện pháp truyền thông nhằm gia tăng sự nhận biết của khách hàng về sản phẩm và thương hiệu của Công ty.

  d. Tổ chức hệ thống thu thập thông tin và cơ chế phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm của Công ty.

  8. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng

  a. Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và phối hợp bộ phận nhân sự thực hiện tuyển dụng.

  b. Phân công công việc, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch công việc cho nhân viên và kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc theo kế hoạch.

  c. Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch khi cần thiết và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Phối hợp với bộ phận nhân sự tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên.

  d. Động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thực hiện công việc. Đề xuất nâng hạ/lương, khen thưởng/kỷ luật.

  9. Phối hợp thực hiện các công việc khác

  a. Tham gia xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty.

  b. Phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin đối với các phòng ban, đơn vị trong Công ty nhằm đạt được sự thống nhất, nhất quán về định hướng kinh doanh đối với các hoạt động của Công ty.

  c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng và yêu cầu của Quản lý trưc tiếp

  KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CẦN ĐẠT ĐƯỢC

  1. Chiến lược, kế hoạch kinh doanh được xây dựng kịp thời, khả thi, có luận cứ trên cơ sở các phân tích và nghiên cứu thị trường.

  2. Doanh số, doanh thu bán hàng, lợi nhuận và thị phần của Công ty trên thị trường được gia tăng, đạt được các mục tiêu tăng trưởng.

  3. Gia tăng được giá trị và mức độ nhận biết, cảm nhận của khách hàng về thương hiệu. Các sản phẩm, nhãn hiệu mới được phát triển, đưa ra thị trường thành công.

  4. Chi phí kinh doanh được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và được đo lường, đánh giá kịp thời về hiệu quả sử dụng.

  5. Nhân viên hiểu và hoàn thành công việc được giao.

Yêu cầu công việc:

 • Đại học
 • Marketing/Quản trị kinh doanh/Kinh tế thương mại
 • ≥ 05 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.
 • Am hiểu về thị trường, sản phẩm của Công ty.
 • Có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, marketing, phát triển sản phẩm, thị trường.
 • Lập kế hoạch kinh doanh và kinh doanh.
 • Điều hành họp, thảo luận.
 • Giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
 • Quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc.
 • Thành thạo tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại.
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint và Internet.
 • Lãnh đạo, điều hành.
 • Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.
 • Thuyết phục người khác và tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.

Quyền lợi được hưởng:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Lương thưởng hấp dẫn.

- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

100-200 nhân viên

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo, Tỉnh Đaklak, VietNam

Tập đòan Ngọc Hùng (NGOCHUNG Group) tiền thân là Công ty TNHH Ngọc Hùng, được thành lập vào năm 2000, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, phân bón và vật liệu xây dựng... tại các tỉnh... Xem thêm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề