Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

  • Hết hạn trong 25 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

* TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN CÔNG TY
- Tổ chức việc thực hiện, áp dụng hệ thống chính sách Tài chính, kế toán (TCKT) được ban hành áp dụng cho Công ty
- Tổ chức việc xây dựng các quy trình phối hợp chi tiết, kiểm soát nội bộ theo các đặc thù hoạt động của Công ty, phục vụ cho các hoạt động TCKT và trình xin phê duyệt các cấp có thẩm quyền
- Tổ chức và kiểm soát công việc chuyên môn của các nhân viên thuộc phòng tài chính- kế toán Công ty, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán và các quy định nội bộ
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác và kịp thời
- Kiểm soát việc thu thập, xử lý và quản lý chứng từ kế toán
- Theo dõi công nợ, thực hiện việc thu hồi/xử lý công nợ
- Quản lý và theo dõi các tài sản của công ty; tổ chức kiểm kê tài sản, hàng hóa vật tư tồn kho, quỹ tiền mặt theo đúng quy định (kiểm kê định kỳ và xác suất)
- Kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết của Công ty về mặt tài chính kế toán
- Theo dõi, kiểm soát các khoản bảo lãnh, bảo hành theo quy định
- Kiểm soát và tuân thủ các cam kết của công ty với các ngân hàng, các bên cho vay
- Kiểm soát việc đáp ứng các chức năng của phần mềm kế toán; đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa khi có các thay đổi về cách thức quản lý, cách thức hạch toán; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hạch toán và giảm thiểu các công việc thủ công cho kế toán
- Và các công việc chuyên môn khác
* TỔ CHỨC VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THUẾ CỦA CÔNG TY
- Tổ chức thực hiện khóa sổ kế toán hàng tháng theo quy định của Công ty
- Tổ chức lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo Thuế của Công ty theo quy định của pháp luật
- Tổ chức lập các báo cáo khác theo quy định nội bộ của Công ty
- Phối hợp với BLĐ Công ty xây dựng các chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng ban (KPIs).
* TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT CÁC CÔNG VIỆC VỀ KẾ HOẠCH, NGÂN SÁCH
- Ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa về thuế. Tổ chức thực hiện các biện pháp tối ưu về thuế sau khi được phê duyệt
- So sánh số liệu thực hiện thực tế với các ước tính, kiểm soát chặt chẽ các biến động bất thường
- Lập KHTC (ngân sách về dòng tiền) cho Công ty trên cơ sở ngân sách và kế hoạch kinh doanh được phê duyệt; hàng tháng thực hiện việc cập nhật và điều chỉnh theo biến động thực tế
* KIỂM SOÁT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
- Là đầu mối phối hợp trong việc xác định các rủi ro tài chính như rủi ro về thuế, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất của Công ty
- Đề xuất xử lý các trường hợp không tuân thủ các qui trình/ qui định của Công ty.

Yêu cầu công việc

- 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng các Công ty có qui mô từ 300 nhân viên trở lên
- Trình độ cử nhân KT-TC trở lên
- Có kiến thức vững về luật thuế và kế toán
- Có khả năng lập ngân sách và phân tích báo cáo tài chính
- Cần phải có tố chất cao về quan hệ xung quanh; có kỷ năng giải quyết và phân tích vấn đề
- Tiếng Anh giao tiếp
- Kỹ năng sử dụng microsoft office thành thạo, đặc biệt là excel.

Quyền lợi được hưởng

- Có cơ hội nhận được tiền thưởng công ty hấp dẫn mỗi tháng / năm
- Chuyến đi công ty mỗi năm một lần + Tiệc tham gia
- Mức lương và vị trí được xem xét 1 lần một năm
- Thưởng theo khả năng cá nhân và hiệu suất của công ty.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các lợi ích khác
- Môi trường làm việc năng động và hòa đồng.

Địa điểm làm việc

Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh - Bình Tân (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 5 năm

Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Xem email của Nhà Tuyển Dụng

Xem số điện thoại của Nhà Tuyển Dụng

http://www.thegioiphaner.com/

>500 nhân viên

Thành lập từ năm 1990, từ một cơ sở sản xuất gia đình chỉ vài công nhân, người sáng lập - bà Nguyễn Thị Dung, vốn xuất thân từ R&D đã được sự giúp sức từ phu quân - ông Phạm Ngọc Thái để khuếch trương thành Công Ty TNHH, và đến nay đã trở thành một trong những công ty gia đình thành công nhất Việt Nam với 2 nhà máy tại Quận Bình Tân và Long An, tổng kho Miền Bắc tại tỉnh Hưng Yên, với hơn 1,000 công nhân viên Sản phẩm Phạm Nguyên đã có mặt khắp 120,000 điểm bán lẻ khắp lãnh thổ Việt Nam và hơn...

Chat