TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 2 việc làm với ngành nghề Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Action On Poverty (Aop) in Vietnam
1 . Grants Officer - Action On Poverty (Aop) in Vietnam

1. Working with relevant subject matter experts within WMP and any relevant stakeholders, be responsible for drafting grant funding applications for submission to a variety of possible funding sources, including philanthropic and government, ensuring that all required elements of the funding body requirements are ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
2 . Chuyên Viên Ban Quan Hệ Quốc Tế - T&T Group

Xây dựng cơ sở dữ liệu nhu cầu hợp tác quốc tế của Đơn vị thành viên của Tập đoàn, kết nối nhu cầu hợp tác của các Đơn vị với các đối tác tiềm năng. Tìm hiểu, thu thập thông tin về các công ty, đối tác và các tổ chức nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện của nước ngoài ở Vi ... - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề