TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 1 việc làm với ngành nghề Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
1 . Phó Giám Đốc Ban Quan Hệ Quốc Tế - T&T Group

Là đầu mối tiếp nhận yêu cầu tư vấn, hỗ trợ chuyên môn từ các phòng ban của T&T và các CTTV; chịu sự quản lý, điều hành của TGĐ và PTGĐ phụ trách và chịu trách nhiệm trước TGĐ, PTGĐ phụ trách về những công việc, nhiệm vụ được giao. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chức năng, trách nhiệm của Ban đã được - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề