TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 105 việc làm với ngành nghề Pháp luật/Pháp lý

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
1. TGĐ Công Ty 68 - Ngọc Hùng

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất – đầu tư – kinh doanh của Công ty: Xây dựng và xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển sản xuất đầu tư – kinh doanh thường niên và đột xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
2. P.TGĐ Kinh Doanh HTP - Ngọc Hùng

Nghiên cứu và đề xuất tham mưu Tổng giám đốc xây dựng chiến lược và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty và đơn vị phụ trách - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Terumo Việt Nam
3. Nhân Viên Phòng Pháp Chế - Legal Staff - TVC

Update newly issued legal documents.Company document managementAssist in improvement of contract management Assist compliance activities.Perform other tasks as assigned by the superiors - [xem chi tiết]

Schaeffler Việt Nam
4. Sr. HR Business Partner - Schaeffler

Act as single point of the contact for the employees and managers of the respective division/function. Proactively support the delivery of HR Processes at the client’s side - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Nam Á
5. Chuyên Viên Pháp Lý - Nam A Bank

Tư vấn pháp luật phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của các Đơn vị. Cảnh báo rủi ro pháp lý cho các hoạt động nghiệp vụ. Phổ biến văn bản pháp luật trong hệ thống. - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
6. Chuyên Viên Pháp Chế - Mảng Phòng Chống Rửa Tiền (PCRT) - PG Bank

Nghiên cứu, cập nhật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định về PCRT, tuân thủ FATCA,chủ động đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đảm bảo tính tuân thủvà phù hợp với quy định của pháp luật. Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
7. Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - PG Bank

Trách nhiệm chung đối với Hồ sơ tín dụng Bảo đảm các hợp đồng tín dụng và tài liệu được sử dụng trong bộ hồ sơ vay tuân thủ theo đúng các mẫu biểu quy định, nếu không có mẫu thì phải được Phòng pháp chế thông qua. Đảm bảo về tiến độ thực hiện nhiệm - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
8. Cán Bộ Pháp Chế - BIC

Tập hợp, cập nhật và phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của toàn Tổng Công ty Tham gia ý kiến về các văn bản chế độ của Tổng Công ty, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi được yêu cầu - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Kiến Á
9. Chuyên Viên Pháp Lý _ Lĩnh Vực Bất Động Sản - Kiến Á Corporation

Thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký, thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Soạn thảo thẩm định các hợp đồng, văn bản pháp lý trong hoạt động kinh doanh của công ty và các dự án; quy trình, quy chế nội bộ theo sự phân công của Trưởng phòng; Hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các Phòng/Ban ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH VNTRIP OTA
10. Chuyên Viên Pháp Chế - Vntrip

Thẩm định các hợp đồng thương mại, tài liệu giao dịch giữa công ty và đối tác/khách hàng (cả tiếng anh và tiếng việt); Soạn thảo, chỉnh sửa và kiểm soát tính pháp lý/pháp chế của các loại văn bản, tài liệu, hợp đồng liên quan của Công ty (cả tiếng anh và tiếng việt); - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề