Nhân Viên Quản Trị Dự Án (Project Admin)

 • Hết hạn trong 6 ngày nữa
 • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
General admin tasks:
 • Support Project Managers and Design teams in administration works/ Hỗ trợ công việc hành chính cho Quản lý dự án và các nhóm thiết kế.
 • Monitoring internal design time consumption for projects through timesheet procedures to ensure the profitable outcome for design works/ Theo dõi định mức tỷ trọng thời gian thiết kế dành cho các dự án thông qua quy trình kiểm soát giờ công thiết kế theo dự án đảm bảo mang lại lợi nhuận từ công tác thiết kế.
Project assistance tasks:
 • Assisting Project manager in information coordination with Client, Project Owner and external related Parties (consultant, main contractor, subcontractors, suppliers...)/ Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình trao đổi, phối hợp thông tin dự án với khách hàng, Chủ đầu tư và các bên liên quan (Nhà tư vấn, nhà thầu chính, các bên thầu phụ, đơn vị cung ứng vật tư....)
 • Coordinating for preparation and providing all required documentations under authority requirement for the approval of statutory permits and permit application process/ Phối hợp chuẩn bị và cung cấp các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu trình duyệt cơ quan chức năng nhằm đạt được các phê duyệt hồ sơ xin phép XD theo luật định.
 • Assisting Project manager in executing all internal project aspects (Design Schedule, Tracking of Procurement Plan, Progress of in-house Modules Manufacturing, Schedule of Site Installation, etc...)/ Hỗ trợ Quản lý dự án trong công tác điều phối và giám sát mọi hoạt động nội nghiệp của Dự án (tiến độ thiết kế, mua sắm vật tư, tiến độ sản xuất mô đun tại nhà máy, tiến độ gia công và lắp dựng mô-đun ở công trường).
 • Coordinate the communication between Project Manager and Design team as well as between Project Manager and Factory production team where it required to ensure a smoothly information transferring and working progress/ Phối hợp trao đổi thông tin giữa Quản lý dự án và các nhóm Thiết kế cũng như giữa quản lý dự án và bộ phận sản xuất của nhà máy khi được yêu cầu đảm bảo thông suốt thông tin trao đổi và tiến độ công việc.
 • Attend internal/ external meetings, prepare Minutes of Meetings and distribute it to relevant people for follow up and coordination/ Tham dự các cuộc họp nội bộ / bên ngoài, soạn thảo Biên bản cuộc họp và phân phối cho các nhân sự liên quan để theo dõi và phối hợp thực hiện.
 • Assist Project Manager to prepare, drafting and translating all Project contracts, other agreements and pre-contract documentation/ Hỗ trợ soạn thảo và dịch thuật tất cả hợp đồng và thỏa thuận hợp đồng của dự án.
 • Other duties assigned by Project manager or Manager of Project Dept/ Các yêu cầu công việc khác theo phân công thực tế của Quản lý dự án hay Trưởng phòng Dự án.
Document Control tasks:
 • Fully understanding the documentation system for company and for project/ Hiểu rõ hệ thống quản lý tài liệu của công ty và hệ thống hồ sơ của dự án.
 • Control project documentation system comply to company regulation for documentation naming convention and document coding rules/ Quản lý lưu trữ hồ sơ dự án tuân thủ hệ thống quản lý hồ sơ của công ty về quy cách đặt tên và mã số hồ sơ.
 • Transmittal record is required when anything to be delivered/ Lưu trữ và theo dõi thông tin chuyển giao của mọi hồ sơ bất kỳ dưới hình thức bản cứng hay file mềm.
 • Control master drawing list of all design documentation which prepared by Design team (Architecture, Structure, MEP...) from project beginning with tracking and follow up with its status until design completion and manufacturing as-built/ Kiểm soát danh sách bản vẽ tổng thể của mỗi hồ sơ thiết kế của các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện từ thời điểm khởi tạo và theo dõi tình trạng cập nhật định kỳ cho đến lúc hoàn tất thiết kế và hoàn công lắp dựng.
 • Transmission of all project design packages, Drawings and other documentations to Client and Consultancy via Aconex system/ Truyền tải tất cả hồ sơ thiết kế, bản vẽ, tài liệu cho Khách hàng và các đơn vị tư vấn liên quan thông qua hệ thống Aconex.
 • Recording and tracking up all incoming and outgoing project correspondences under hardcopy format/ Ghi nhận và theo dõi tất cả thư tín định dạng bản cứng được giao đến và gửi đi của dự án.
 • Co-ordinate to Factory Project Admin and Site secretary for status of IFC/ IFR drawing flows to ensure all IFC to be issued timely for review, installation and manufacturing at the factory/ Phối hợp Admin dự án và thư ký công trường để theo dõi tình trạng bản vẽ IFC/ IFR nhằm đảm bảo các bản vẽ được phát hành đúng thời gian, lắp đặt và sản xuất tại nhà máy.
Yêu cầu công việc
 • Experience of Project Admin or Project Assistant (at least 3 ~ 4 years)
 • Good English skills
 • Having high attention to details, being accurate
 • Having organization skills
 • Being flexible and proactive
 • Time management and Deadline oriented
Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

Quận 1, Hồ Chí Minh - Quận 1 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Trung cấp - Nghề

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 4 năm

Quận 1, Hồ Chí Minh

https://www.tlcmodular.com/

200-500 nhân viên

Công Ty Cổ phần Xây dựng Mô-đun TLC được thành lập vào năm 1995, là 1 kết quả rõ rệt của những người sáng lập trong việc xây dựng thành công những công trình, mỏ khai thác dầu trên biển, CKD portable cabins và ngành công nghiệp sản xuất thép trong nước, hợp tác với những nhà thầu xây dựng lớn của nước ngoài. Công ty Cổ phần Xây dựng Mô-đun TLC (TLC Modular) hoạt động trong các lĩnh vực chính: tư vấn, thầu xây dựng và sản xuất nhà ở di động: Lĩnh vực tư vấn và thầu xây dựng công trình hạ tầng...

Chat