Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC)

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương 5 - 8 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- Position Title/ Chức vụ: QC staff/ Nhân viên quản lý chất lượng.

- Department/ Bộ phận: Quality Management Department/ Phòng Quản Lý Chất Lượng.

- Location/ Nơi làm việc: Phat Tien Seafood Company Limited - Lot B3, My Hiep industrial cluster, My Hiep commune, Cao Lanh district, Dong Thap province, Vietnam/ Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến - Lô B3, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

- Pay Classification/ Nhóm nhân viên: Indirect/ Gián tiếp.

* REPORTS TO/ BÁO CÁO CHO:

- Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: QC supervisor/ Tổ trưởng QC.

- Indirect report to/ Báo cáo gián tiếp cho: Technical head or deputy head/ Trưởng hoặc phó phòng kỹ thuật.

* LIST PRIMARY RESPONSIBILITIES/ ACCOUNTABILITIES/ CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

- Monitor the quality of products by employee’s manipulation during the production period to be in line with quality standard of the Company/ Giám sát chất lượng sản phẩm thông qua thao tác của công nhân trong quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty;

- Take sample of incoming material lot and send to Planning department before production/ Lấy mẫu định mức của lô nguyên liệu đầu vào trước khi sản xuất và gởi cho phòng Kế hoạch;

- Take sample by operations, analyze sample, record data of inspection into the format/ Lấy mẫu theo từng công đoạn, phân tích mẫu, ghi chép thông số kiểm hàng vào biểu mẫu;

- Check the appearance of product after defrosting daily and report to QC supervisor, head of deputy head of technical department in order to make a decision on color, surplus amount for each product/ Kiểm tra cảm quan sản phẩm sau khi rã đông hàng ngày, báo cáo cho Tổ trưởng QC và Trưởng - Phó phòng kỹ thuật để quyết định màu sắc, lượng phụ trội cho từng loại sản phẩm;

- File sufficient information on products and QC reports in order to provide information in a timely manner when customer complaints and requires traceability/ Lưu thông tin đầy đủ về sản phẩm vào báo cáo của QC để có thể cung cấp thông tin khi khách hàng khiếu nại và yêu cầu truy xuất nguồn gốc;

- Report immediately all the quality issues to head or deputy head of technical department in order to solve in time/ Báo cáo các vấn đề chất lượng ngay lập tức cho Trưởng/Phó phòng Kỹ thuật để giải quyết và xử lý kịp thời;

- Align with production supervisor to monitor the compliance of regulation on Personal Protective Equipments (PPE) in order to ensure the product safety/ Kết hợp với Tổ trưởng sản xuất giám sát việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn vệ sinh chất lượng sản phẩm;

- Besides, QC staff will support the following works/ Ngoài ra, nhân viên chất lượng sản phẩm hỗ trợ một số công việc sau:

+ Facilitate diluting chemical substances for cleaning tools and equipments as well as sterilizing for individuals/ Hướng dẫn pha các loại hóa chất tẩy rửa cho vệ sinh dụng cụ thiết bị và khử trùng cho cá nhân;

+ Monitor the concentration of cleaning and sterilizing chemicals at all the operations/ Giám sát nồng độ hóa chất tẩy rửa khử trùng tại các công đoạn;

+ Monitor and experiment all the chemical substances and additives/ Theo dõi và thực nghiệm các hóa chất, phụ gia;

- Perform other related duties as required under the direction of QC supervisor/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng QC.

Yêu cầu công việc

- University degree on food technology, aqua processing, food chemistry, bio technology or related fields/ Tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, hóa thực phẩm, công nghệ sinh học hoặc các văn bằng tương đương.

* EXPERIENCE/ KINH NGHIỆM:

- Have work experience and certification of HACCP, BRC, ISO, IFS are advantage/ Có kinh nghiệm làm việc và có chứng chỉ HACCP, BRC, ISO, IFS là một lợi thế;

- Have good communication skill, good Vietnamese speaking and writing, English proficiency is an advantage/ Có kỹ năng giao tiếp tốt; Nói và viết tiếng Việt tốt; biết tiếng Anh là một lợi thế;

- Have high responsibility and willing to work by shift/ Có tinh thần trách nhiệm cao và chấp nhận làm việc theo ca;

- Be industrious, willing to learn and have initiative thinking/ Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến;

- Have Good health/ Có sức khỏe tốt.

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year

- Company trip once a year + Joining party

- Salary and position is reviewed 1 time a year

- Bonus by individual ability and company’s performance.

- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits

- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

642 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam (Đồng Tháp)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

Dưới 1 năm

Yêu cầu ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Anh

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

Kinh doanh, Xuất nhập khẩu/Ngoại thương, Nông/Lâm/Ngư nghiệp,

642 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

http://www.fatifish.com.vn/

200-500 nhân viên

The Mekong River is a cradle of various fresh aquatic species which includes Pangasius, a gift from nature. With an ideal location, in the downstream of this legendary river, FATIFISHCO has huge advan [...]

Thủy Sản Phát Tiến

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat