Nhân Viên Nhân Sự

  • Mức lương: 6 - 10 triệu VNĐ

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Đã tạm dừng
Thông tin nhà tuyển dụng
Công ty kỹ thuật làm sạch và thương mại quốc tế

200-500 nhân viên

50, 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Được thành lập năm 2000, Công ty kỹ thuật làm sạch và thương mại quốc tế (ICT) đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và đến nay tự hào là một trong những công ty vệ sinh công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam tro... Xem thêm

Địa điểm làm việc:

50, 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội - Đống Đa (Hà Nội)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

1 - 2 năm

Mô tả công việc:

I. MÔ TẢ

1. Các nhiệm vụ chủ yếu:

1.1. Khai thác và triển khai tuyển dụng:

- Tìm kiếm, thiết lập, duy trì các đầu mối tuyển dụng đảm bảo cung cấp nhân lực: nhân viên, giám sát, công nhân của Công ty.

- Thực hiện các chương trình tuyển dụng hàng tháng, hàng quý, hàng năm: các Sở/phòng lao động thương binh xã hội các tỉnh, UBND xã phường, chi hội, đoàn thể địa phương, các trang web tuyển dụng, trung tâm giới thiệu việc làm, các tổ chức, cá nhân giới thiệu việc làm.

- Sàng lọc ứng viên, mời phỏng vấn, đánh giá và đề xuất tuyển dụng ứng viên đạt yêu cầu.

- Hàng tháng tham gia họp cùng các đơn vị để thông báo các chương trình tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nội bộ thực hiện kế hoạch tuyển dụng của Phòng và của Công ty.

- Đánh giá các đầu mối tuyển dụng hàng tháng để phát triển và duy trì các đầu mối hiệu quả, đề xuất thay thế đầu mối không hiệu quả.

- Tổng hợp mức lương, phụ cấp, nhà trọ… các đơn vị hàng tháng để làm cơ sở thông tin đến các đầu mối tuyển dụng.

1.2. Kiểm soát lưu trữ hồ sơ, mã số thuế:

- Nghiệm thu hồ sơ tuyển dụng hàng tuần của nhân viên tuyển dụng tại Công ty: đủ hay thiếu và thời hạn hoàn thiện.

- Rà soát file hồ sơ bản cứng các đơn vị, cập nhật hàng ngày vào danh sách theo dõi hồ sơ đơn vị.

- Hàng tháng kiểm tra lại số hồ sơ lưu từng đơn vị, sàng lọc hồ sơ nghỉ, nhập bản mềm chuyển hồ sơ nghỉ về kho Công ty.

- Kiểm soát việc khai mã số thuế và lấy kết quả chuyển kế toán lương hàng tuần.

- Cập nhật phần mềm amis hàng ngày các hồ sơ tuyển dụng mới đảm bảo quản lý nhân sự luôn được cập nhật đúng quy định.

- Kiểm soát thời hạn HĐLĐ của CBNV và đề nghị các bộ phận soạn HĐLĐ tiếp theo để trình ký.

1.3. Hỗ trợ hồ sơ thầu:

- Nhận hỗ trợ hồ sơ thầu từ các phòng ban.

- Phân tích bài thầu liên quan đến nhân sự: nhân viên, giám sát, công nhân đạt điều kiện của hồ sơ thầu. Công chứng bằng cấp nhân sự chủ chốt, danh sách BHXH gần nhất, BH trách nhiệm công cộng, Bảo hiểm bảo minh, các chứng chỉ (PCCC, ATLĐ), chứng nhận, Sơ yếu lý lịch, Giấy sức khỏe < 1 năm, Lý lịch tư pháp/xác nhận nhân sự < 1 năm

- Soạn HĐLĐ, quyết định giao việc, quyết định tăng lương cho nhân sự của gói thầu, lý lịch cán bộ chủ chốt.

- Lưu việc hỗ trợ các hồ sơ thầu hàng tháng, hàng năm.

- Bàn giao hồ sơ thầu với các phòng ban sau khi hoàn thiện.

1.4. Quản lý việc tăng, giảm Bảo hiểm Bảo Minh

- Lập danh sách tăng hàng tháng: Nhận danh sách từ các đơn vị đăng ký tham gia Bảo Minh, lập danh sách báo tăng với Bảo hiểm Bảo Minh, trình ký hợp đồng với Ban lãnh đạo, đề nghị chuyển khoản thanh toán với Bảo Minh về phí tăng.

- Lập danh sách giảm hàng tháng: Nhận danh sách và số phí truy hoàn từ Bảo Minh, lập danh sách theo dõi tại Công ty và xác nhận, đề nghị thanh toán lại cho người lao động nghỉ việc.

- Sau duyệt lương lập danh sách giảm trình Giám đốc Nhân sự để xem xét và trình Ban lãnh đạo.

- Ngày 20 hàng tháng chuyển danh sách trừ Bảo Minh của CBNV sang Kế toán lương Phòng Điều hành và Giám đốc Nhân sự để trừ trên bảng lương. Kiểm tra lại việc trừ sau mỗi lần duyệt lương.

- Theo dõi danh sách tổng tham gia hàng tháng: duyệt chế độ, tham chiếu với Bảo Minh. Đối chiếu công nợ tăng giảm hợp đồng mới. Hợp đồng tái tục theo dõi để thanh toán đúng thời hạn đảm bảo được giải quyết bồi thường.

- Nhận chứng từ từ các phòng ban, đơn vị để lập giấy yêu cầu thanh toán công ốm, thai sản, tai nạn sang Bảo Minh.

- Kiểm tra các thông báo Bảo Minh thanh toán và lập danh sách có xác nhận của Phòng Kế toán, trình Ban lãnh đạo phê duyệt để chuyển khoản trả CBNV hàng tháng.

1.5. Kiểm tra 5S

- Chiều thứ 6 hàng tuần kiểm tra 5S các phòng ban trên cở sở lập kế hoạch kiểm tra và theo dõi việc khắc phục tồn đọng 5S của các phòng ban và báo cáo vào tuần sau.

1.6. Quản lý thuê xe chở công nhân

- Soạn hợp đồng bên cung cấp xe, bãi đỗ xe chờ công nhân trình ký Ban lãnh đạo.

- Ngày 25 hàng tháng nhận bảng công từ đơn vị làm cơ sở thanh toán chi phí thuê xe (chốt thanh toán 25 hàng tháng) và bãi đỗ xe (chốt thanh toán ngày mùng 1 đầu tháng).

- Nhận hóa đơn từ bên cung cấp xe lập đề nghị chuyển khoản trình ký BLĐ và chuyển phòng kế toán chuyển khoản.

2. Các nhiệm vụ thứ yếu:

2.1. Hỗ trợ bộ phận BHXH, hành chính, Công đoàn khi có yêu cầu.

2.2. Tham gia vào các hoạt động tổ chức sự kiện của Công ty.

2.3. Thực hiện một số công việc khác của Công ty khi có yêu cầu.

II. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG

1. Khai thác 02 đầu mối tuyển dụng lưu thành danh sách các đầu mối cung cấp nhân lực cho Công ty.

2. Triển khai tuyển dụng nhân viên, giám sát đáp ứng yêu cầu của các Phòng ban, đơn vị.

3. Họp 02 đơn vị để tuyên truyền chính sách, thông báo tuyển dụng tới người lao động.

4. Đăng tin tuyển dụng miễn phí lên 03 trang web tuyển dụng và trang web của Công ty.

5. Kiểm tra HĐLĐ của bộ phận tuyển dụng trước khi trình ký Phụ trách phòng vào 16 h 00 ngày thứ 6 hàng tuần.

6. Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ và sàng lọc hàng tháng. Kế hoạch thu các hồ sơ, giấy tờ thiếu.

7. Đôn đốc và kiểm tra chặt chẽ việc trả kết quả mã số thuế cho kế toán lương.

8. Soát danh sách tuyển dụng làm lương sản phẩm cho chuyên viên tuyển dụng, chi phí cho các đầu mối, thưởng tuyển

dụng cho các nhân viên/giám sát/công nhân.

9. Xác nhận danh sách tuyển dụng hàng tháng để làm lương cho CBNV: tuyển mới, đi làm lại, chuyển đổi HĐLĐ.

10. Nhập đầy đủ đủ hồ sơ tuyển nhân viên, giám sát mới vào phần mềm amis.

11. Sàng lọc 200 bộ hồ sơ thầu, bổ sung hồ sơ thay cho hồ sơ nghỉ việc.

12. Thanh toán chi phí thuê xe đưa đón công nhân và chi phí bãi đỗ xe vào ngày 28 hàng tháng.

III. YÊU CẦU BÁO CÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH

1. Báo cáo các công việc thực hiện trong tuần, trong tháng.

2. Lập kế hoạch làm việc tuần.

3. Tuân thủ các yêu cầu của Phòng và Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình thực hiện công việc: nhật ký công việc.

Yêu cầu công việc:

1. Về trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên.

+ Ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân sự/luật/kế toán.

2. Về kinh nghiệm làm việc:

+ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Hành chính nhân sự.

3. Về năng lực làm việc:

+ Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động, làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

+ Có khả năng tư vấn, đàm phán, thuyết trình, giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học và hợp lý.

+ Sử dụng thành thạo vi tính, soạn thảo và trình bày văn bản đúng quy định.

4. Về phẩm chất đạo đức:

+ Thật thà, trung thực, thẳng thắn và luôn có tinh thần học hỏi.

Quyền lợi được hưởng:

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Việc làm đề xuất cho bạn
Menu