Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp/Kế Toán Trưởng

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

Về mảng nội bộ:
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tình hình hoạt động phòng kế toán
- Kiểm tra dòng tiền của đơn vị
- Kiểm tra, đôn đốc tình hình công nợ phải thu.
- Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ.kiểm tra đột xuất hàng tồn kho.
- Cập nhật thông tin, giá cả đầu vào, lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp
-Tính và trích khấu hao tài sản cố định, Công cụ dụng cụ.
- Kiểm tra và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, và sơ kết 6 tháng đầu năm, và 6 tháng cuối năm, cả năm, phân tích được vì sao các khoản mục đưa ra vượt chỉ tiêu, nhằm đề hướng khắc phục
- Lập các báo cáo tài chính và báo cáo quý theo yêu cầu.
- Liên hệ khách hàng , giải quyết trôi chảy vấn đề phát sinh.
- Kiểm tra các điều khoản của hợp đồng mua, bán ký nháy trước khi trình giám đốc ký.
- Tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả nguồn vốn trong doanh nghiệp....
- Chịu trách nhiệm về sổ cái, bảng cân đối tài khoản, đối chiếu báo cáo tháng , chuẩn bị báo cáo tài chính bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán
- Phân tích dự báo tình hình của công ty tại thời điểm hiện tại, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung, và dài hạn cho công ty.
- Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể.
- Đối chiếu đôn đốc thu hồi công nợ, kiểm kê hàng tồn kho,TSCĐ, CCDC.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn, đồng thời tham mưu cho Ban Lãnh đạo các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong từng thời kỳ. Giúp Ban lãnh đạo hoạch định được tình hình tài chính của Công ty nhằm kiểm tra, kiểm soát ngân sách cho Doanh nghiệp. - Lập bảng ngân sách chi phí cho từng phòng ban, theo dõi hạn mức phòng ban để kịp thời thông báo cho các phòng ban có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.
- Tính lương, làm lương cho CBCNV
* Về mảng thuế:
- Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.
- Thiết lập tờ khai thuế GTGT quý
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra sao cho doanh nghiệp có lợi nhất.
- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị.
- Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
- In báo cáo nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện.
- Lập và nộp báo cáo thống kê.
Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp.
- Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra.
- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc (hóa đơn đầu ra, đầu vào...), thực hiện điều chỉnh ngay nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn giả, hóa đơn khống hay lỗi do kê khai sai sót. Tổ chức sắp xếp hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên các sổ sách(sổ chi tiết, tổng hợp, các bảng phân bổ...) và Báo cáo tài chính. Hoàn thiện chứng từ cần thiết: Phiếu thu - chi, phiếu nhập - xuất... Thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại.... Tư vấn các chính sách, văn bản về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doạnh nghiệp nắm bắt. Chỉ ra cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng trong các vấn đề về kế tóan tài chính năm qua và đưa ra các giải pháp khắc phục Cân đối lãi lỗ, tư vấn các vấn rủi ro cho doanh nghiệp
- Cân đối doanh thu chi phí
- Cân đối các khoản thuế(GTGT, TNDN, TNCN...)
- Cân đối hàng hóa, chi phí, lợi nhuận
- Cân đối dòng tiền cho doanh nghiệp. Chốt số liệu, lập các báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
- Bộ báo cáo tài chính
- Quyết toán thuế TNDN - Quyết toán thuế TNCN... In sổ sách, chứng từ doanh nghiệp.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
- Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính.... và các chuyên ngành tương đương
- Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương
- Chịu được áp lực công việc
- Cẩn thận, tỷ mỷ, có trách nhiệm...

Quyền lợi được hưởng

- Chế độ Bảo hiểm và các chế độ theo quy định của Luật lao động
- Thăm quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty: sinh nhật, 20/10, 8/3, 1/6, teambuilding.....
- Được tham gia các khoá huấn luyện đào tạo bài bản về kỹ năng chuyên môn, phát triển con người, có cơ hội thể hiện khẳng định bản thân cũng như phát triển nghề nghiệp

Địa điểm làm việc

B18 biệt thự nhà vườn, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - (Hà Nội)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Trung cấp - Nghề

Yêu cầu kinh nghiệm

5 - 7 năm

Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái

Sản xuất/ Vận hành sản xuất

B18 biệt thự nhà vườn, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Xem email của Nhà Tuyển Dụng

Xem số điện thoại của Nhà Tuyển Dụng

http://tienvietthai.com.vn/

50-100 nhân viên

Công ty Cổ Phần Tiến Việt Thái được hình thành năm 2013 vào thời điểm ngành chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, giá nguyên liệu trong và ngoài nước tăng cao, giá cả thực phẩm biến động mạnh, dịch bệnh có xu hướng gia tăng. Nắm bắt được thị trường và sự quyết tâm của ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Tiến Viêt Thái chính thức được thành lập, với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm về dinh dưỡng và sức khỏe cho vật nuôi có nguồn gốc thiên nhiên chiết xuất từ tảo bi...

Chat