Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planning Staff)

  • Hết hạn trong 4 ngày nữa
  • Mức lương 7 - 10 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- Plan, organize and manage all the activities of production planning, materials and finished good storage
- Forecast and monitor the production planning, scheduling, material planning and order fulfillment
- Coordinate with other departments to optimize resources utilization
- Coordinate with customer service on schedule commitment, customer special requests and shipment scheduling
- Statistic, collect and update data for reports as requested
- Other duties assigned by manager

- Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động lập kế hoạch sản xuất, nguyên vật liệu và lưu trữ tốt 
- Dự báo và giám sát kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch, lập kế hoạch vật liệu và thực hiện đơn hàng 
- Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên 
- Phối hợp với dịch vụ khách hàng theo cam kết đúng tiến độ , yêu cầu đặc biệt của khách hàng và lập lịch giao hàng 
- Thống kê, thu thập và cập nhật dữ liệu cho các báo cáo theo yêu cầu 
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi người quản lý

Yêu cầu công việc

- Good logical thinking
- Graduated from University, major Economics
- At least 1 year experience in production planning,
- Good command in English
- Good computer skills, especially Excel
- Able to work under high pressure
- Careful, hard-working, good sense of responsibility, commitment

- Tư duy logic tốt 
- Tốt nghiệp Đại học, Kinh tế lớn 
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất, 
- Có trình độ tiếng Anh 
tốt - Kỹ năng máy tính tốt, đặc biệt là Excel 
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao 
- Cẩn thận, chăm chỉ, ý thức tốt trách nhiệm, cam kết

Quyền lợi được hưởng

- Having chance to work in multicultural working environment with attractive benefit;
- Social insurance, Medical insurance, Unemployment insurance as regulated by law;
- Local, regional, global training opportunities;
- Fair and transparent chance for promotion based on your own performance.

- Có cơ hội làm việc trong môi trường làm việc đa văn hóa với lợi ích hấp dẫn; 
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; 
- Cơ hội đào tạo tại địa phương, khu vực, toàn cầu; 
- Cơ hội công bằng và minh bạch để quảng bá dựa trên hiệu suất của chính bạn.

Địa điểm làm việc

Long Hậu, Cần Giuộc, Long An - Hồ Chí Minh (Long An)

Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

1 - 2 năm

Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

Xem email của Nhà Tuyển Dụng

Xem số điện thoại của Nhà Tuyển Dụng

http://deutschebekleidungswerke.com

100-200 nhân viên

DEUTSCHE BEKLEIDUNGSWERKE CO., LTD is part of the ROYAL SPIRIT GROUP, a German high fashion manufacturing group with its own woven and sweater labels in both the US and Germany is building a flagship manufacturing facility in LONG HAU Industrial Zone, specialising in high-end fashion speed to market apparel. The factory will be one of Vietnam’s premier facilities. It is fully air conditioned, and has been designed to LEED platinum standards, to reflect the company’s commitment to its workforce,...

Chat