TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 330 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
21. Trưởng Bộ Phận Quản Lý Nợ - PG Bank

Phụ trách quản lý, theo dõi, trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ về Quản lý nợ đối với các khoản nợ do Đơn vị kinh doanh chuyển giao (bao gồm nợ nhóm 1 có rủi ro cao và nợ nhóm 2 của Khách hàng). Phụ trách, kiểm soát công tác báo cáo, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, quản lý TSBĐ và kiểm - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
22. Chuyên Viên Đầu Tư - PG Bank

Thực hiện các nghiệp vụ đầu tư và tự doanh chứng khoán vốn, trái phiếu doanh nghiệp và các loại hình đầu tư tài chính khác; Thực hiện các hợp đồng và quản lý danh mục ủy thác đầu tư; - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
23. Trưởng Bộ Phận Huy Động Vốn - PG Bank

Xây dựng & đảm bảo việc thực hiện các chiến lược, chính sách phát triển các sản phẩm và các chiến dịch huy động phục vụ khách hàng cá nhân. Thiết kế và phát triển các sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng. Tổ chức quản lý danh mục sản phẩm - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
24. Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng - OceanBank

1. Thực hiện các tác nghiệp liên quan đến vị trí vận hành nghiệp vụ tín dụng: Soạn thảo Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các loại Hợp đồng khác có liên quan đến cấp tín dụng và các văn bản sửa đổi/ bổ sung/thanh lý Thực hiện thủ tục xuất kho phôi bảo lãnh, in thư bảo lãnh theo quy định của OceanBank ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
25. Chuyên Viên Pháp Chế - Mảng Phòng Chống Rửa Tiền (PCRT) - PG Bank

Nghiên cứu, cập nhật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định về PCRT, tuân thủ FATCA,chủ động đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đảm bảo tính tuân thủvà phù hợp với quy định của pháp luật. Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
26. Chuyên Viên Kế Hoạch Tài Chính - PG Bank

Thực hiện xây dựng các mẫu báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng năm của toàn ngân hàng, hướng dẫn các đơn vị nhập liệu các chỉ tiêu theo mẫu đã xây dựng. Tổng hợp báo cáo kế hoạch toàn ngân hàng. Tổng hợp, kiểm tra, soát xét số liệu hoạt động kinh doanh (kiểm soát kết quả tính toán giá vốn, thực hiện tính - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
27. Phó Phòng Xử Lý & Thu Hồi Nợ Miền Nam - PG Bank

· Quản lý nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng, nợ bán VAMC tại các ĐVKD được Trưởng phòng phân công · Xử lý nợ xấu, nợ đã sử dụng dự tại các ĐVKD được Trưởng phòng phân công · Nắm bắt được các khoản nợ có dấu hiệu bất thường tại các ĐVKD được Trưởng phòng phân công - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
28. Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - OceanBank

1. Tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Giám đốc/Phó Giám đốc CN / PGD về công tác phát triển kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho KHDN. 2. Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh KHDN theo quy định của OceanBank và pháp luật: - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
29. Chuyên Viên Thẩm Định Và Hỗ Trợ Khách Hàng Bán Lẻ - OceanBank

1. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ thẩm định, hỗ trợ tín dụng đối với KHBL tại CN: Thẩm định tài sản, thẩm định KHBL theo quy định của OceanBank; Tư vấn, hướng dẫn KHBL hoàn thiện hồ sơ/thủ tục có liên quan; Nhập thông tin hồ sơ khách hàng vào hệ thống phần mềm, lập tờ trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệ ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
30. Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - PG Bank

Trách nhiệm chung đối với Hồ sơ tín dụng Bảo đảm các hợp đồng tín dụng và tài liệu được sử dụng trong bộ hồ sơ vay tuân thủ theo đúng các mẫu biểu quy định, nếu không có mẫu thì phải được Phòng pháp chế thông qua. Đảm bảo về tiến độ thực hiện nhiệm - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề