TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 330 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Ngân hàng TMCP Nam Á
11. Chuyên Viên Tiếp Thị Sản Phẩm Ngoại Hối - Nam A Bank

Trực tiếp giao dịch các sản phẩm ngoại hối trên thị trường trong nước. Giao dịch ngoại hối với các đơn vị kinh doanh trong hệ thống. Kiểm tra các giao dịch ngoại hối liên ngân hàng và nội bộ. - [xem chi tiết]

Công ty Hệ thống thông tin FPT
12. Tuyển Chọn Và Đào Tạo Tập Sự Viên Tài Chính - Quản Trị - FIS

Đào tạo nguồn cán bộ cốt cán về tài chính – kế toán – quản trị - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Nam Á
13. Chuyên Viên Pháp Lý - Nam A Bank

Tư vấn pháp luật phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của các Đơn vị. Cảnh báo rủi ro pháp lý cho các hoạt động nghiệp vụ. Phổ biến văn bản pháp luật trong hệ thống. - [xem chi tiết]

Công ty Hệ thống thông tin FPT
14. Nhân Viên Công Nghệ Ngân Hàng - FIS

Hỗ trợ và triển khai hệ thống thanh toán của các ngân hàng - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
15. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ - OceanBank

1. Phát triển kinh doanh KHBL theo từng phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu tại địa bàn PGD: Tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để cung cấp thông tin cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển KHBL; Tìm kiếm, tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm/dị ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
16. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ - OceanBank

1. Phát triển kinh doanh KHBL theo từng phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu tại địa bàn PGD: Tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để cung cấp thông tin cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển KHBL; Tìm kiếm, tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm/dị ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
17. Trưởng Bộ Phận Tài Chính Kế Toán - PG Bank

Thực hiện công tác Báo cáo tài chính, kế toán, thống kê tại chi nhánh của Ngân hàng, đầu mối gửi các báo cáo theo quy định cho các cơ quan quản lý chức năng và Khối tài chính tại Hội sở. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình, quy chế, chế độ về kế toán của ngân hàng tại chi - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
18. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ - OceanBank

1. Phát triển kinh doanh KHBL theo từng phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu tại địa bàn PGD: Tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để cung cấp thông tin cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển KHBL; Tìm kiếm, tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm/dị ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
19. Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - PG Bank

1. Nghiên cứu, xây dựng/cải tiến sản phẩm tín dụng được phụ trách: • Trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển và cải tiến sản phẩm tín dụng theo phân công của cấp quản lý. • Nghiên cứu và nắm vững hệ thống chính sách, sản phẩm tín dụng ngân hàng doanh nghiệp hiện có của PGBank để - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
20. Trưởng Phòng Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - PG Bank

Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Lập kế hoạch về phát triển,cải tiến sản phẩm và phát triển nguồn vốn uỷ thác đầu tư theo yêu cầu của Ban GĐ Khối. Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm, nguồn vốn uỷ thác đầu tư đã được Ban Giám đốc Khối phê duy ... - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề