TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 583 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Ngân hàng TNHH Indovina
1. Phó Phòng Kế Toán Tài Chính - IVB

• Công việc: 1. Kiểm soát báo cáo tài chính theo VAS và IFRS. 2. Kiểm soát báo cáo thống kê toàn hệ thống 3. Kiểm soát báo cáo giám sát kế toán và an toàn kho quỹ toàn hệ thống - [xem chi tiết]

Ngân hàng TNHH Indovina
2. Premier Business Analyst - IVB

Regular collect information and factors affecting the operations & action plan of the whole IVB Units; Conduct the analysis the result of IVB’s business operation; Set up business development and manage performance based salary budget for account managers; - [xem chi tiết]

Ngân hàng TNHH Indovina
3. Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng - IVB

• Đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy tắc về kiểm tra giám sát tài sản đảm bảo (TSĐB) toàn ngân hàng trên cơ sở đánh giá phân tích theo loại tài sản đảm bảo, giá trị TSĐB, phương thức quản lý, xu hướng biến động giá trị TSĐB và các công cụ khác nhằm phát hiện ra nguy cơ rủi ro và đề xuất giải pháp xử lý. - [xem chi tiết]

Ngân hàng TNHH Indovina
4. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Tín Dụng - IVB

• Thực hiện tái thẩm định các khoản vay. • Lập báo cáo tái thẩm định rủi ro tín dụng trên cơ sở xem xét tờ trình tín dụng của các đơn vị kinh doanh và báo cáo tái thẩm định giá tài sản bảo đảm. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Thương Mại Địa Ốc Việt
5. Chuyên Viên Thẩm Định Giá - Vietcomreal

Trực tiếp thực hiện thẩm định giá tài sản bất động sản (Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng) Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin thị trường giá cả tài sản. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Thương Mại Địa Ốc Việt
6. Giám Đốc Tài Chính - Vietcomreal

Quản trị toàn bộ hệ thống tài chính của Công ty / Sàn giao dịch bất động sản. Công việc chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Thương Mại Địa Ốc Việt
7. Kế Toán Tổng Hợp - Vietcomreal

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Mazars Việt Nam
8. Supervisor - Outsourcing Service - Mazars Việt Nam

• Support accounting team as Daily accounting work and full accounting finance work. • Review work performed by accountant; • Review and verify bank account reconciliations, manage the cash flow; - [xem chi tiết]

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
9. Kế Toán Chuyên Quản - GIC

• Cập nhật các chính sách, quy định của Nhà nước & Tổng công ty liên quan đến công việc chuyên môn để tác nghiệp phù hợp, đồng thời hướng dẫn Kế toán Đơn vị thực hiện đúng theo Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán và các Luật thuế hiện hành. - [xem chi tiết]

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
10. It Business Analyst - GIC

• Consult with the business to develop and implement solutions for any issues and business related to GIC core system, business applications and their modules • Liaise with Business Process Division to develop, document, and implement operational flows, processes, and - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề