New Production Introduction Engineer

  • Hết hạn trong 12 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

- Manage new projects

- Identify process changes and new process

- Modify the machines, Jigs and Tools

- Control the development Build

- Check the build status and communicate with R&D Dept

- Set up the machines for development build

- Improve the UPH

- Development of new process

- Control Yield and FACA

- Improve UPH and process

- Maintenance and fix MC trouble

- Set up, programing MC

- Modify MC, Jigs and Tools

Yêu cầu công việc

- At least 2 year experience in Automation, Mechanical, Mechatronic, Electric, etc

- English Skill: Good (Toeic > 500)

- University graduation

- Fluent in MS Office.

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year

- Company trip once a year + Joining party

- Salary and position is reviewed 1 time a year

- Bonus by individual ability and company’s performance.

- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits

- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng - An Dương (Hải Phòng)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

Trên 2 năm

Chat