Kỹ Sư Hệ Thống

 • Mức lương: 10 - 18 triệu VNĐ

 • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Strong Linux administration skills. Experience with configuration management using Chef, Puppet, Salt or Ansible. Fluency in shell scripting.

Địa điểm làm việc:

35 Lê Quý Đôn, Quận 3 - Quận 3 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

2 - 3 năm

Mô tả công việc:

 • Manage cloud infrastructure.
 • Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.
 • Build monitoring system for infrastructure
 • Audit infrastructure's security and make necessary changes
 • Work with: MySQL, Mongodb, redis, nginx….
 • Coding some script by language: php, python, awk, c.

Yêu cầu công việc:

 • Manage cloud infrastructure.
 • Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.
 • Build monitoring system for infrastructure
 • Audit infrastructure's security and make necessary changes
 • Work with: MySQL, Mongodb, redis, nginx….
 • Coding some script by language: php, python, awk, c.

Quyền lợi được hưởng:

 • Bonus by individual ability and company’s performance
 • Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
 • Dynamic and sociable working environment
Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

50-100 nhân viên

35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Chúng tôi là một công ty trẻ, năng động và đầy tham vọng. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty công nghệ tiên phong để xây dựng mạng lưới Quảng cáo riêng của chúng tôi. Nhân viên là t... Xem thêm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề