Lập Trình Viên Java (Junior Java Developers)

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Đã tạm dừng
Thông tin nhà tuyển dụng
Công ty TNHH DIGI-TEXX

>500 nhân viên

2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Digi-Texx Vietnam, 100% vốn nước ngoài (CHLB Đức), đặt văn phòng tại Công Viên Phần Mềm Quang Trung. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm: phát triển phần mềm, dịch vụ số hóa dữ liệu, gia công quy trình... Xem thêm

Địa điểm làm việc:

2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam - (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

1 - 2 năm

Mô tả công việc:


- Thiết kế, thực hiện, kiểm tra và ghi lại các mô hình đối tượng kinh doanh, các dịch vụ ứng dụng.

- Tạo và bảo trì dữ liệu chung / nhiệm vụ phân tích

- Tham gia phát triển liên quan đến big data và tìm kiếm

- Design, implement, test, and document business object models, application services.

- Create and general data maintenance/analysis tasks

- Participate in big-data and search related development

Yêu cầu công việc:

- Working in professional and dynamical environment.

- Salary commensurate with qualification and experiences.

- Salary review every year or on excellent performance

- Company trip,Team building and health check_up yearly

- Labor Contract & Insurance adherent to Vietnamese Labor Law.

- Integration, Internal & External training.

- Opportunities for English daily communication.

Quyền lợi được hưởng:

- 1+ Years of Hands on skills; may have more overall IT experience.

- Bachelor’s Degree in a related field (Computer Science or Engineering, etc.)

- Expertise with Java, Spring Framework (IOC, AOP, Spring Transactions, JDBC Templates)

- Experience working in a UNIX/Linux environment and creating shell scripts is a plus

- Expertise with SQL and experience working with Progres SQL, MongoDB is a plus

- Knowledge in PHP is a plus

- Good at data structures and algorithms

- Good communication and presentation skills and inter-personal skills

- Excellent analytical, communication and customer handling skills is a must

- Excellent logical thinking ability, good problem solving, collaboration, and communication skills

Việc làm đề xuất cho bạn
Menu