Kỹ Sư QA/QC ( Xây Dựng )

  • Hết hạn trong 15 ngày nữa
  • Mức lương 10 - 15 triệu VNĐ
Mô tả công việc

1. Nắm vững các yêu cầu chất lượng của công trình
- Kiểm tra các hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình như (Giấy phép xây dựng, Giấy phép phòng cháy chữa cháy,...).
- Tập hợp các yêu cầu kỹ thuật từ bản vẽ thiết kế, hồ sơ thầu, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác có liên quan đến chất lượng công trình.
2. Lập biện pháp quản lý chất lượng thi công
- Tham gia soạn thảo biện pháp thi công, các hướng dẫn công việc, các danh mục kiểm tra.
- Lập các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về chất lượng công trình.
- Xây dựng các quy trình nhập vật tư, thiết bị thi công, các quy trình lấy mẫu, thí nghiệm, các quy trình thi công và các quy trình kiểm tra nghiệm thu.
- Phối hợp với giám sát thi công xây dựng các biểu mẫu hồ sơ phục vụ cho công trình.
- Lên kế hoạch trình duyệt mẫu vật tư trước khi sử dụng cho công trình.
3. Kiểm tra sự phù hợp của các thiết bị thi công và các cơ sở sản xuất
- Kiểm tra các thiết bị và dụng cụ thi công trước khi đưa vào công trường.
- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.
- Kiểm tra phòng thí nghiệm trước khi mang mẫu đến thí nghiệm.
- Kiểm tra các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trước khi cho xuất xưởng mang đến công trình.
4. Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư vào công trường
- Thực hiện công tác trình, duyệt mẫu vật tư với Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát.
- Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của sản phẩm có phù hợp theo yêu cầu.
- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm.
- Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị khi nhận vào công trình.
- Phối hợp với Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát lấy mẫu vật tư thí nghiệm chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.
- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư nguyên vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình.
- Kiểm tra tình trạng thiết bị khi nhập – xuất tại công trường.
5. Kiểm soát quá trình thi công
- Phải thường xuyên theo dõi, kiểm soát tiến độ công trường để lên kế hoạch cho hợp lý.
- Thường xuyên kiểm soát ngoài công trường nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp.
- Phối hợp với giám sát thi công lập các báo cáo thi công không phù hợp và đề xuất hành động khắc phục – phòng ngừa.
- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.
- Phối hợp với giám sát thi công để cùng nhau kiểm tra, chỉnh sửa những lỗi sai và làm thủ tục nghiệm thu nội bộ trước khi tiến hành nghiệm thu chính thức với đơn vị Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
- Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.
- Báo cáo chất lượng thi công cho Chỉ huy trưởng.
6. Giải quyết các ý kiến, khiếu nại của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về vấn đề chất lượng
- Ghi nhận và tổ chức giải quyết các ý kiến, khiếu nại của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về vấn đề chất lượng thi công.
- Thống kê và để xuất các hành động khắc phục – phòng ngừa, cải tiến trong công tác thi công..
7. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
- Phối hợp với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư giải quyết những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình.
- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
- Cùng các giám sát thi công tiến hành nghiệm thu với Chủ đầu tư.
- Phối hợp sửa chữa khi có sai sót chưa đạt yêu cầu theo sổ tay chất lượng đã lập.
- Cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện. Chứng minh rằng các sản phẩm, dịch vụ, quá trình thi công phù hợp với các yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học Kỹ sư xây dựng hoặc tương đương.
- Nắm vững các nguyên tắc quản lý tiến độ, chất lượng.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
- Anh văn giao tiếp tốt, bằng B trở lên hoặc tương đương.
- Có kỹ năng truyền đạt và viết tốt.
- Có khả năng quan hệ tốt với mọi người, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
- Đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.

Quyền lợi được hưởng

-Tham gia BHXH
- Phụ cấp đi công tác tỉnh.
- Phụ cấp cơm.

Địa điểm làm việc

118 Đường 3 Tháng 2, Quận 10 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 5 năm


118 Đường 3 Tháng 2, Quận 10

www.europawindow.com

TADAKI CORP. được hình thành và ra đời dựa trên nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ngành xây dựng. Hiện nay, nước ta đang từng bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng. Ngành nhôm, kính xây dựng cũng nằm trong xu thế đang từng ngày phát triển và hòa nhập với các công nghệ tiên tiến trên Thế giới. Đáp ứng nhu cầu đó TADAKI CORP. được hình thành và ra đời nhằm góp phần cho sự phát triển ngành nhôm, kính trong kiến trúc xây dựng của Việt Nam trong tư [...]

TADAKI CORP
Chat