Kỹ Sư Bảo Mật Thông Tin (Information Security Engineer)

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Đã tạm dừng
Thông tin nhà tuyển dụng
Công ty TNHH DIGI-TEXX

>500 nhân viên

2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Digi-Texx Vietnam, 100% vốn nước ngoài (CHLB Đức), đặt văn phòng tại Công Viên Phần Mềm Quang Trung. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm: phát triển phần mềm, dịch vụ số hóa dữ liệu, gia công quy trình... Xem thêm

Địa điểm làm việc:

2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam - (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Cao Đẳng

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

2 - 5 năm

Mô tả công việc:


- Thực hiện các cải tiến bảo mật bằng cách đánh giá tình hình hiện tại và đánh giá xu hướng, quản lý vá lỗi, hệ thống chống vi-rút, chính sách bảo mật, đánh giá rủi ro, kiểm toán bảo mật.

- Quản lý, giám sát và sửa chữa hệ thống an ninh, tường lửa, hạ tầng hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng và máy điểm cuối như kiểm soát bảo mật.

- Nghiên cứu công nghệ, ứng dụng và dịch vụ mới cho hệ thống CNTT để tích hợp và tối ưu hóa vào hệ thống hiện có để tối ưu hóa và tăng hiệu năng hệ thống.

- Tham gia thiết kế hệ thống thông tin và hỗ trợ hoạt động.

- Implements security improvements by assessing current situation & trend assessment, manage patching, antivirus system, security policy, risk assessment, security audit.

- Manage, monitor and fix security system, firewall, server systems infrastructure, network infrastructure and end point machine as security control.

- Research new technology, applications and services for IT system to integrate and optimize into existing systems to optimize and increase system performance.

- Participate in the design of information and operational support systems.

Yêu cầu công việc:

- 2 + years’ experience working in information security, firewall, server systems infrastructure and network infrastructure.

- Knowledge and experience working with: Security control system, firewall, encryption, VMware system, Open LDAP, Linux environment, Zimbra mail server, Jira system, monitoring tool (Nagios).

- Knowledge and experience with: Security policy, risk assessment, IT audit security, ISO 27000, ISMS, business continuity process.

- Experience priority with IT hardware: Sophos firewall, IBM server, HP server, storage, backup system.

- Certificate priority: CEH, LPI, VCP, MCSE, CCNP, CISSP, other security certificate.

- English: able to communicate and work with foreign partners.

Quyền lợi được hưởng:

- Benefits: follow labor rules, and more: party, sport activity, salary review, annual team building...

 - Healthcare for you and your family

 - Training opportunities

Việc làm đề xuất cho bạn
Menu