Kế Toán Trưởng

  • Hết hạn trong 18 ngày nữa
  • Mức lương Đến 20 triệu VNĐ
Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Công ty, tham mưu cho Ban Giám đốc trình HĐTV phê duyệt để làm cơ sở thực hiện;

2. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ;

3. Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn cho Công ty, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong toàn Công ty;

4. Tham mưu giúp Giám đốc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc;

5. Thực hiện quyết toán tháng, quý, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với phòng ban nghiệp vụ của công ty để hoạch toán lỗ, lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho Ban Giám Đốc công ty nắm chắc nguồn vốn, lợi nhuận;

6. Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của phòng ban, đơn vị trực thuộc trong công ty, thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho cán bộ công nhân viên theo phê duyệt của Giám đốc;

7. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Công ty;

8. Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ... trong Công ty và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;

9. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá, cải tiến liên tục cho toàn bộ hoạt động của phòng Tài Chính Kế Toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ do Công ty quy định, tuân theo chiến lược, kế hoạch triển khai từ Ban Giám Đốc và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán

2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán trưởng

3. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và đọc hiểu tiếng Anh cơ bản (plus)

4. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm sớm

Quyền lợi được hưởng

1. Ứng viên khi trở thành nhân viên công ty sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam

2. Mức lương: Thỏa thuận

3. Tháng lương thứ 13

4. Các chế độ khác theo chính sách nội bộ của công ty

Địa điểm làm việc

Số 6, đường 31C Khu C, Khu ĐT An Phú, An Khánh, Quận 2, TP.HCM - 0 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 3 năm

Công Ty TNHH Skylink Media

Công nghệ thông tin, Quảng cáo/Marketing/PR, Bất động sản, Nghệ thuật/Điện ảnh

Số 6, đường 31C Khu C, Khu ĐT An Phú, An Khánh, Quận 2, TP.HCM

http://skylink.vn/company/

Thành lập từ tháng 7/2013 đến nay SKYLINK đầu tư nhiều lĩnh vực về giải trí trực tuyến và kênh bán lẻ trực tuyến phát triển đến nay đang ở mức tăng trưởng vượt bậc. Tầm nhìn của chúng tôi 10 năm tiếp theo sẽ mở rộng nhiều lĩnh vực khác nhau để phục vụ cho Việt Nam và vươn tầm ra Thế Giới....

Chat