Trợ Lý Giám Sát QC

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương 7 - 10 triệu VNĐ
Mô tả công việc
Support for QC supervisor to control quality of pre production and main production before shipment.
Hỗ trợ cho giám sát QC kiểm soát chất lượng khâu trước sản xuất & sản phẩm cuối cùng trước khi xuất hàng
Manage the quality control done by QC staffs. Quản lý chất lượng của nhân viên, công nhân QC
Control quality in line. Working with production supervisor when have the quality issue in line. Kiểm soát chất lượng trên line, làm việc với các giám sát sản xuất khi có vấn đề về chất lượng trên line.
Establish inspection method, control method to ensure product quality. Thiết lập các Phương pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng để đảm bảo chất lượng.
Support for inspector when having inspection by QC. Hỗ trợ cho người kiểm tra khi có sự kiểm tra hàng bởi QC.
Perform the CE test and prepare report. Thực hiện test CE và chuẩn bị báo cáo.
Coordinate with other department to analyse the defect happen in line or from customer. Phối hợp với phòng ban khác để phân tích lỗi xảy ra trên line hoặc lỗi phản hồi từ khách hàng.
Raise non comformity when received complain from Customer or having a big internal quality issues. Đưa ra các vấn đề không phù hợp khi nhận được phàn nàn từ khách hàng hoặc khi có vấn đề nội bộ về chất lượng
Training for QC staff about quality issues and new standards. Đào tạo cho nhân viên QC về vấn đề chất lượng và tiêu chuẩn mới.
Make and manage the documents of QC department. Làm và quản lý các tài liệu bộ phận QC
Recording, analysing and distributing statistical information. Ghi nhận, phân tích các thông tin thống kê.
Assist QC supervisor to evaluate the performance of QC team. Hỗ trợ cho giám sát QC để đánh giá hiệu quả công việc của nhóm QC
Do some other tasks from Supervisor. Các công việc khác theo phân công của giám sát.

 

Yêu cầu công việc

• Education : Graduate higher or university. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
• Specialized knowledge : Have knowledge about technical. Có kiến thức về kỹ thuật
• Skills : 5S, 7QC tool, Computer, Office. Có kỹ năng về 5S, 7 công cụ QC, kỹ năng máy tính
• Abilities : Active, enthusiastic, honest, careful, able to work in teams, work well under pressure, capable of thinking well. Năng động, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có thể làm việc nhóm, làm việc dưới áp lực cao, khả năng tư duy tốt.
• Experience : Having experience about QC at least 1 years Có kinh nghiệm về QC 1 năm trở lên.
• Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp

Quyền lợi được hưởng

• Lương gross: 7.717.000
• Thưởng lương tháng thứ 13, tăng lương hàng năm, trợ cấp thâm niên từ 01 năm trở lên
• Nghỉ 04 CN & 01 thứ 7 sau khi ký hợp đồng chính thức
• Các ngày nghĩ lễ tết theo quy định,
• Có xe đưa đón từ TP Bắc Giang, Bắc Ninh

Địa điểm làm việc

Cụm công nghiệp thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - (Bắc Giang)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

1 - 2 năm

Chat