[HCM] Admin Tiếng Anh

  • Hết hạn trong 43 ngày nữa
  • Mức lương 7 - 9 triệu VNĐ
Mô tả công việc

■Environment & Role

Main mission:Support traveler who stay in Japanese guest house

Back ground of hiring:Expand

Team size:20(1 Japanese, 20 Vietnamese)

Your manager:Japanese Director

■Job description

・Handle admin task & accounting task

 -Communicate with accounting agency

・Support HR task

・Support Japanese manager

■WORKING CONDITION

 Working time:Mon-Fri:8:00-17:00

 Bonus:1 time

 Review salary:1 time

 Insurance :As Law

 Probation:2

■Salary

7-9 mil gross Vnd

Yêu cầu công việc

■Requirement

Age:Under 30 years old

Education level:Graduated from University.

Language:English well

No. of experienced year:1-2 years experience.(knowing Visa processing)

Better

-Have experience to work in labor export agency or study abroad agency to Japan

Quyền lợi được hưởng

■ Benefit

- Du lịch

- BHYT, BHXH theo luật

- 12 ngày phép năm

- Tiếp xúc nhiều nền văn hóa.

Địa điểm làm việc

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Bình Thạnh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 4 năm

Chat