Hành Chính Dự Án

  • Hết hạn trong 28 ngày nữa
  • Mức lương 6 - 8 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- Nắm vững các quy định, quy trình, thủ tục, nội dung yêu cầu liên quan đến dự án;

- Trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, trực tiếp hoàn thiện hoặc phối hợp với các phòng ban liên quan, các tư vấn để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và Chủ đầu tư, Nhà đầu tư;

- Tìm hiểu, nắm vững quy định liên quan đến các hợp đồng tư vấn, hợp đồng thi công, hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh….liên quan đến dự án;

- Quản lý, theo dõi tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp quản lý một số hợp đồng hoặc mảng công việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo và chịu trách nhiệm cá nhân đối với kết quả thực hiện của các hợp đồng;

- Chủ động, tích cực làm việc để công việc của dự án đạt tiến độ yêu cầu;

- Hỗ trợ Ban lãnh đạo tổ chức các cuộc họp phục vụ công việc;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung văn bản liên quan đến dự án để báo cáo Ban lãnh đạo hoặc lưu trữ hồ sơ;

- Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu và không trái với quy định của pháp luật;

Yêu cầu công việc

làm các công việc hành chính

Quyền lợi được hưởng

-Phụ cấp ăn trưa

-Mức lương, thưởng hấp dẫn định kỳ và đột xuất theo kết quả làm việc; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Địa điểm làm việc

Cầu Giấy Hà Nội, Việt Nam (Hà Nội)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

Dưới 1 năm


Cầu Giấy Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.. [...]

Chat