Giám Đốc Quản Trị Hệ Thống Doanh Nghiệp

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương 46 - 69 triệu VNĐ
Việc làm Giám Đốc Quản Trị Hệ Thống Doanh Nghiệp đã tạm dừng.
Bạn có thể xem thêm các việc tương tự (đang tuyển) dưới đây.
Mô tả công việc

- Tổ chức xây dựng và thiết kế hệ thống kiểm soát văn bản quản trị/ Organize the building and design of the document management control system.
+ Tổ chức xây dựng, và ban hành hệ thống văn bản quản trị của Công ty/ Organizing, constructing, and issuing administrative documents of the Company.
+ Thực hiện công tác đào tạo, hướng dẫn các Phòng ban/ Bộ phận trong việc xây dựng văn bản nội bộ theo tiêu chuẩn quy định/ Carry out the training and guide the Departments / Sections in developing internal documents according to the specified standards.
- Kiểm soát tuân thủ theo chức năng nhiệm vụ và phân cấp thẩm quyền của các phòng ban, bộ phận/ Control compliance in accordance with the functions, duties and decentralization of departments, sections
 + Tham gia xây dựng, đưa ra giải pháp, chiến lược và ban hành các văn bản phân cấp thẩm quyền và kiểm soát việc thực hiện/ Participate in building, proposing solutions, strategies and issuing documents to decentralize authority and control the implementation.
+ Theo dõi, đánh giá hiệu quả và đề xuất điều chỉnh phân cấp thẩm quyền/ Monitoring, evaluating the effectiveness and proposing adjustment of authority decentralization.
+ Xây dựng quy trình để kiểm tra, giám sát hệ thống văn bản quản trị của Công ty và công tác thực hiện phân cấp thẩm quyền Công ty/ Building a process to check and monitor corporate governance documents and corporate decentralization.
 + Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả/ Ensure the administration system is updated and operating effectively.
- Hoạch định, đo lường sự vận hành hệ thống/ Determine and measure the system operation
 + Thực hiện theo chỉ đạo từ Ban lãnh đạo để xây dựng sơ đồ vận tổ chức nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong vận hành công ty/ Follow instructions from the Board of Directors to build an organizational chart to optimize resources in company operations.
+ Thiết lập Hệ thống đánh giá, đo lường hiệu quả cho hoạt động của các Phòng ban/ Bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu KRIs của Công ty, của mỗi phòng ban/ Set up a system to evaluate and measure the effectiveness of the Departments/ Sections to fulfill the KRIs of the Company and each Department.
- Thiết lập quy trình mới và cải tiến quy trình/ Establish new process and improve process
+ Thiết lập các quy trình mới để tối ưu về quản trị, tăng tính hiệu quả trong chuỗi sản xuất, quản lý dự án nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo hoạt động của công ty được hiệu quả/ Establish new processes to optimize governance, increase efficiency in the production chain, and manage projects to save costs and ensure the company's operations effectively.
+ Liên tục giám sát và đề xuất cải thiện, điều chỉnh và nâng cấp các quy trình hiện tại đã lỗi thời, hoặc để tối ưu về quản trị, tăng tính hiệu quả trong chuỗi sản xuất, quản lý dự án nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo hoạt động của công ty được hiệu quả/ Continuously monitor and recommend to improve, adjust and upgrade existing outdated processes, or to optimize governance, increase efficiency in production chains, and manage projects to save cost and ensure the company's operations efficiently.
- Hệ thống Báo cáo/ Reporting system
+ Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo hiệu quả và chất lượng/ Responsible for developing and implementing an efficient and quality reporting system

Yêu cầu công việc

- Quốc tịch: Người Việt Nam/ Nationality: Vietnamese
- Độ tuổi: Trên 40 tuổi/ Age: Above 40 years old
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Quản trị kinh doanh, Quản trị hệ thống, Quản lý công nghiệp/ University graduated or higher in Construction, Business Administration, System Administration, Industrial Management.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm tại các Công ty xây dựng/ At least 5 years of experience in equivalent positions, preferably experienced in construction companies.
- Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/ Have knowledge and understanding of management systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Hiểu biết tốt về quản trị doanh nghiệp, hiểu biết sâu về hệ thống, tình hình hoạt động của doanh nghiệp/ Good understanding of corporate governance, in-depth understanding of the system and the operating situation of the business.
- Khả năng Lãnh đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện công việc khoa học/ Ability to lead, administer, manage, and organize the implementation of work scientifically.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, trình bày: xuất sắc/ Excellent skills of analysis, synthesis, planning, presentation
- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: xuất sắc, tư duy logic tốt/ Excellent skills to persuade, negotiate and make an impact, good logical thinking
- Có kiến thức, quản trị thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu/ Have knowledge, proficient management of database management system
- Thành thạo tiếng Anh (nói và viết)/ Fluency in English (spoken and written)

Quyền lợi được hưởng

- Thưởng KPIs
- Du lịch nước ngoài
- Thưởng sáng kiến

Địa điểm làm việc

99 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

5 - 6 năm

Yêu cầu ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD

Kinh doanh, Thiết kế/Mỹ thuật, Kiến trúc/Nội thất

99 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

http://atad.vn/vi/

>500 nhân viên

Khởi nguồn từ ý chí của hai con người đầy nhiệt huyết, thương hiệu Kết Cấu Thép ATAD được xây dựng và biết đến như một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

ATAD cung cấp cho khách hàng một giải pháp t [...]

ATAD

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat