Tải app JobsGO

Giám Đốc Pháp Chế

  • Hết hạn trong 6 ngày nữa
  • Mức lương 40 - 80 triệu VNĐ
Mô tả công việc

1. Tư vấn pháp luật

- Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ thông tin pháp lý cho Ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, vận hành của Tập đoàn cho các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn/Công ty thành viên.

- Tư vấn, đàm phán về mặt pháp lý, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn với các cơ quan hành chính Nhà Nước.

- Tư vấn, tham gia góp ý, đàm phán về mặt pháp lý các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch do các công ty thành viên của Tập đoàn ký kết với đối tác.

- Tư vấn pháp lý cho đối tác và khách hàng của các Công ty thành viên Tập đoàn theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo trong từng trường hợp cụ thể.

2. Xây dựng, rà soát, thẩm định văn bản

- Thực hiện đầu mối soạn thảo, xây dựng các văn bản nội bộ của Tập đoàn theo chỉ đạo/yêu cầu của Ban lãnh đạo tập đoàn như:

- Tham gia rà soát, thẩm định, góp ý đối với các văn bản nội bộ, sản phẩm, mẫu biểu, hợp đồng của các Công ty thành viên do các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị khác xây dựng, dự thảo.

- Quản lý, theo dõi, hệ thống hóa, cập nhật hệ thống văn bản nội bộ của Tập đoàn và các Công ty thành viên (Điều lệ, Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn, Sản phẩm, Ủy quyền, Công văn chỉ đạo, điều hành…).

- Tham gia hoặc phối hợp tham gia góp ý dự thảo văn bản pháp luật và kiến nghị với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

3. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty

- Thực hiện hoặc phối hợp với các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên, bao gồm: đăng ký kinh doanh (tổ chức, thành lập, mua, bán, sáp nhập, thay đổi loại hình doanh nghiệp...), thủ tục đầu tư, thủ tục liên quan đến các hoạt động khác của Tập đoàn và các Công ty thành viên theo phân giao của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị liên quan/Công ty thành viên thực hiện báo cáo, công bố thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên, bao gồm: Công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các Công ty theo quy định pháp luật chứng khoán & thị trường chứng khoán, luật doanh nghiệp và quy định về quản lý công ty đại chúng; Các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định pháp luật đối với từng mảng hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty thành viên.

- Thực hiện hoặc phối hợp với các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị liên quan/Công ty thành viên làm việc, trao đổi với các Cơ quan nhà nước, Tổ chức, Hiệp hội nhằm phối hợp, hỗ trợ hoạt động của tập đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập đoàn và các công ty thành viên.

- Phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Hội đồng quản trị tập đoàn các vấn đề liên quan đến cổ đông.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên theo chỉ đạo, phân giao của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

4. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện

- Đại diện Tập đoàn và các Công ty thành viên tham gia quá trình hòa giải, thương lượng, quá trình tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và các Công ty thành viên theo phân công chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác trên cơ sở chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn trên cơ sở đề nghị của các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Phối hợp với các Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên để phản hồi, giải quyết các thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động, kinh doanh của Tập đoàn và các Công ty thành viên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Theo dõi, tổng hợp các vụ việc tranh chấp, vụ án liên quan tập đoàn và các Công ty thành viên.

5. Xử lý, thu hồi nợ

- Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo tập đoàn về công tác quản lý và xử lý nợ của Tập đoàn và các công ty thành viên trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

- Tư vấn, hỗ trợ cho các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên trong công tác quản lý, thu hồi các khoản nợ có vấn đề phát sinh của tập đoàn và các công ty thành viên.

- Đại diện tập đoàn và các công ty thành viên tham gia tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thu hồi nợ theo phân công, chỉ đạo của Ban lãnh đạo tập đoàn

6. Đánh giá tác động, tuyên truyền, phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật

- Theo dõi, tập hợp và thường xuyên cập nhật, cung cấp cho các đơn vị trong tập đoàn hệ thống các VBQPPL liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trong tập đoàn.

- Nghiên cứu, đánh giá và đưa ra cảnh báo rủi ro về mặt pháp lý và/hoặc ưu đãi đầu tư đối với các hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại từng thời kỳ trên cơ sở sự thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Kiến nghị Ban lãnh đạo Tập đoàn về việc sửa đổi các văn bản nội bộ của Tập đoàn và các công ty thành viên nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của p

Yêu cầu công việc

- Ưu tiên Nam;

- Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp/ thuyết phục;

- Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên hoặc các ngành tương đương;

- Tiếng Anh: Giao tiếp;

- Sử dụng thành thạo máy tính;

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 5 năm tại vị trí tương đương, có chứng chỉ nghề liên quan, có thời gian làm việc tại các tổ chức tài chính quy mô lớn.

Quyền lợi được hưởng

- Lương thưởng cạnh tranh.

- Cơ chế thăng tiến rõ ràng.

- Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan và du lịch.

- Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà Nước.

Địa điểm làm việc

Hà Nội (Hà Nội)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

Trên 5 năm

Yêu cầu ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - TVSC

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư

Hà Nội

https://www.tvsc.vn/Default.aspx

100-200 nhân viên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - TVSC (tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Thái Bình Dương) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015199 ngày 22 tháng 12 năm 2006. Lĩnh v [...]

TVSC

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat