Giám Đốc Ban Xử Lý Nợ

 • Hết hạn trong 9 ngày nữa
 • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

Quản lý nợ có vấn đề, danh mục nợ có vấn đề trong toàn hệ thống; Phối hợp cùng AMC xây dựng các phương án xử lý các khoản nợ có vấn đề theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Hội đồng xử lý nợ và các cấp có thẩm quyền.

 • Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng hệ thống báo cáo, mẫu biểu báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý và xử lý nợ có vấn đề áp dụng trong toàn hệ thống.
 • Xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch xử lý, thu hồi các khoản nợ có vấn đề. Thường xuyên kiểm tra, phối hợp, đôn đốc các Đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.
 • Định kỳ/ đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình thu hồi nợ của các Đơn vị.
 • Thực hiện quản lý danh mục các khoản nợ có vấn đề của hệ thống; Báo cáo, đề xuất, kiến nghị phương án xử lý kịp thời theo từng giai đoạn, từng nhóm khách hàng đảm bảo khả năng thu hồi nợ nhanh nhất.
 • Quản lý công tác xử lý nợ về tiến độ thực hiện các phương án xử lý nợ, kết quả thu nợ, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc trong việc thực hiện phương án xử lý nợ được phê duyệt.
 • Đề xuất, theo dõi, quản lý, kiểm soát toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động xử lý nợ đảm bảo mục tiêu tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả xử lý nợ.
 • Trực tiếp xử lý một số khoản nợ có vấn đề theo quy định/chỉ đạo của Tổng Giám đốc/cấp có thẩm quyền;
 • Thẩm định, đề xuất (hoặc tiếp nhận, thẩm định, đề xuất) phương án trình Hội đồng xử lý nợ/Hội đồng xử lý rủi ro/ cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án cơ cấu nợ, xử lý nợ, miễn giảm lãi vốn vay;
 • Phối hợp cùng BAC A AMC trực tiếp tham gia tố tụng, thi hành án, chuyển hồ sơ tới Cơ quan điều tra trong quá trình xử lý nợ có vấn đề. Trực tiếp đại diện BAC A BANK tham gia tố tụng, thi hành án đối với các vụ việc phức tạp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;
 • Phối hợp với các Đơn vị trong việc xác nhận nợ có vấn đề liên quan đến người lao động xin nghỉ việc, được đề xuất bổ nhiệm;
 • Hỗ trợ, tư vấn phương án xử lý nợ cho đơn vị kinh doanh.
 • Quản lý, đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân sự xử lý nợ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác quản lý và xử lý nợ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Yêu cầu công việc
 • Trình độ đào tạo: Cử nhân đại học trở lên, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngân hàng hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ.
 • Yêu cầu về kinh nghiệm: Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm về xử lý nợ, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm quản lý tại vị trí Trưởng Phòng/Phó Giám đốc Ban xử lý trở lên.
 • Yêu cầu về kiến thức: 
  • Kiến thức tổng quan về ngành Ngân hàng - Tài chính.
  • Kiến thức chuyên sâu về công tác Xử lý nợ.
  • Kiến thức về Luật, tố tụng, xử lý nợ,…
  • Kiến thức về kinh tế, xã hội.
 • Yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý: 
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản.
  • Kỹ năng thuyết trình.
  • Kỹ năng quản lý.
  • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định.
  • Kỹ năng đào tạo, kèm cặp nhân viên.
 • Yêu cầu khác: 
  • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh.
  • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm chuyên sâu.
  • Chịu được áp lực công việc cường độ cao, trung thực, quyết đoán.
  • Có mối quan hệ sâu rộng trong các ngành tố tụng có liên quan đến công việc.
Quyền lợi được hưởng
 •  Bảo hiểm theo quy định
 •  Du Lịch
 •  Phụ cấp
 •  Thưởng
 •  Chăm sóc sức khỏe
 •  Đào tạo
Địa điểm làm việc

Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á, Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội - Đống Đa (Hà Nội)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

6 - 7 năm

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư

Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á, Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Xem email của Nhà Tuyển Dụng

Xem số điện thoại của Nhà Tuyển Dụng

http://www.baca-bank.vn/

>500 nhân viên

Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập năm 1994 theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông có uy tín đóng góp, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động kinh doanh lành mạnh và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với mạng lưới hoạt động rộng khắp trên các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước. Là thà...

Chat