Frontend Engineer

  • Hết hạn trong 14 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
- The web team has a very important role at Sentifi. That team will package data analytics in different ways to make different products, then distribute those products on different channels to the customers. Sentifi shows its analytics on the website, which will become a financial social network. Sentifi also offers different web integrations (widgets) to the publishing partners who are international financial news portals and platforms. Sentifi also offers its advertising partners a very smart way to place customized advertisements on different products. Web developers will get all of those products done with the very high standard so that we can serve our customers in the global financial markets (publishing partners, advertising partners, and end-users) with the best services.
- Sentifi is looking a motivated and experienced front-end developer to join the (front-end) web team. This person will be responsible for developing new features and new products in different forms, including websites, web integrations. He or she will be also taking care of monitoring all the products of Sentifi on the market side to make sure that we have a continuous service to our customers.
Yêu cầu công việc
- Bachelor degree in Computer Science, Computer Engineering, or a similar major.
- Good communication in English
- Required front-end skills and knowledge
- Good experience of HTML5, CSS3, JavaScript, React, NodeJS.
- CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
-Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them.
- Proficient understanding of code versioning tools: GIT
- Good understanding of SEO principles.
- Motivated and hard-working, ready to take on any challenges.
- Open-minded and good at adapting to frequent changes.
Quyền lợi được hưởng
- An exciting challenge job with a lot of things to learn and improve everyday
- A committed, successful and international team
- Be part of a fast moving global success story with many options to move to other areas as we grow.
- Competitive Salary
- Full social, medical and unemployment insurance contribution
- Good healthcare package
- Provide snacks everyday (fruits, yogurt, tea, coffee, soft drinks,...)
Địa điểm làm việc

10b Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh - Quận 1 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

Không yêu cầu

Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam

Kinh doanh, Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư

10b Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

http://www.cevn.com.vn

50-100 nhân viên

CE GROUP cung cấp tới Khách hàng các dịch vụ từ tuyển dụng , đánh giá, đào tạo và phát triển, tư vấn lao động, thiết kế phần mềm quản lý hoạch định phát triển con đường sự nghiệp cho mỗi thành viên và tổ chức với mục đích chính để tập trung nâng cao nhất chất lượng, năng suất và hiệu quả của mỗi cá nhân tới tổng nguồn lực của tổ chức, cùng toàn thể các hoạt động của cấu trúc và vận hành bộ máy nhân sự.
Đội ngũ của CE GROUP với chuyên môn chuyên sâu trong ngành lao động, luôn cập nhật liên tục ...

Chat