TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 16 việc làm Dầu khí - Trong tháng 03/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 16 việc làm Dầu khí - Trong tháng 03/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG HÀNG HẢI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ LAM SƠN
1. Trưởng Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật - LAM SƠN

1. Nhận hồ sơ, hợp đồng, đơn hàng từ khách hàng và chịu trách nhiệm hoàn tất các hạng mục. 2. Quản lý bộ phân dịch vụ kỹ thuật, lên kế hoạch thực hiện công việc ưu tiên theo thời hạn hợp đồng. Điều ph ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG HÀNG HẢI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ LAM SƠN
2. Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật - LAM SƠN

1. Nhận hồ sơ từ khách hàng/BP thương mại và chịu trách nhiệm hoàn tất các hạng mục liên quan. 2. Quản lý bộ phân dịch vụ kỹ thuật, lên kế hoạch thực hiện công việc ưu tiên theo thời hạn hợp đồng. Điề ... - [xem chi tiết]

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
3. Kỹ Sư HVAC (HVAC Engineer) - PV Engineering

Tính toán, thiết kế hệ thống HVAC Lập đặc tính kỹ thuật hệ thống HVAC Lập thông số kỹ thuật các thiết bị chính của hệ thống HVAC Lập bảng vẽ HVAC System Diagram, HVAC Layout, các bản vẽ chi tiết - [xem chi tiết]

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
4. Kỹ Sư Dự Án (Project Engineer) - PV Engineering

Trực tiếp chịu trách nhiệm là đầu mối liên lạc, triển khai, mở rộng xây dựng mối quan hệ giữa PVE với khách hàng, phụ trách và theo dõi các khách hàng thuộc nhóm dự án mà mình được giao; Đề xuất tham ... - [xem chi tiết]

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
5. Nhân Viên Lập Kế Hoạch Dự Án (Project Planner) - PV Engineering

Lập Kế hoạch thực hiện dự án (phối hợp với các Ban dự án);Lập Tiến độ thực hiện dự án (phối hợp với các Ban dự án);Lập các Biểu mẫu, Quy trình liên quan đến công tác quản lý dự án;Tổng hợp Dan ... - [xem chi tiết]

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
6. Kỹ Sư Công Nghệ (Process Engineer) - PV Engineering

Thiết kế các công trình dầu khí và công nghiệp Thực hiện các bản vé thiết kế công nghệ PFD, P&ID's, các tính toán thiết bị, hệ thống công nghệ Thực hiện các tài liệu thiết kế công nghệ khác như: ... - [xem chi tiết]

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
7. Kĩ Sư An Toàn - PV Engineering

Thiết kế process safety Thực hiện các báo cáo HAZOP/HAZID study report, close-out reports Đánh giá kỹ thuật nhà thầu phụ về safety study Thực hiện hồ sơ thầu dự án EPC - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Ma San
8. Kỹ Sư Hệ Thống Điều Khiển - MASAN RESOURCES CORP

The Control System Engineer will be accountable for improving and maintaining the control/automation systems within the processing plant. In addition, this role has a major focus on improving control ... - [xem chi tiết]

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
9. Kỹ Sư Kết Cấu - PV Engineering

Thiết kế kết cấu công trình biển/ Kết cấu thép - [xem chi tiết]

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
10. Kỹ Sư Thiết Kế Chống Ăn Mòn - PV Engineering

- Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cấu hình hệ thống chống ăn mòn cho công trình dầu khí Đánh giá ăn mòn trong và lựa chọn vật liệu cho đường ống, thiết bị, kết cấu và các hạng mục phụ trợ. Đề xuất ... - [xem chi tiết]

Chat