chat

TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 14 việc làm
với ngành nghề Data mining

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Việt Ấn
1 . Nhân Viên Data Analyst - Vianco

Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; Phân tích số liệu từ cơ sở dữ liệu; Báo cáo định kỳ/ đột xuất - [xem chi tiết]

Công ty CP JAMJA
2 . Business Analyst - JAMJA

Tham gia nghiên cứu, phát triển, cải tiến các sản phẩm phần mềm của công ty: Hệ thống phần mềm thương mại điện tử, link website sản phẩm jamja.vn Ứng dụng cho người dùng - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Một thành viên Propzy Việt Nam
3 . Business Analyst - Propzy

• Understanding, clarifying and documenting software requirements • Drawing product wireframe, functional workflow • Close cooperation with our technical specialists in design, implementation and deployment of solutions - [xem chi tiết]

Neos Vietnam International Co., Ltd
4 . AI Engineer - Neos Vietnam

Research and develop AI-based applications including regression, classification, clustering, recommendation, deep learning. Research and develop in cloud environment (Amazon, Google, IBM) - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Corèle V
5 . Business Analyst - Corèle V

- Analyze business requirements and developed project deliverable accordingly. - Interpreting data, analyzing results using statistical techniques - Developing and implementing data analyses, data collection systems and other strategies that optimize statistical efficiency and quality - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DIGI-TEXX
6 . Data Warehouse Developer - DIGI-TEXX

Consolidate and optimize available data warehouse infrastructure Conceive analytics and business intelligence platform architecture for clients, including internal and third-party clients - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần BuCA
7 . Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ - BUCA JSC

Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng;Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được;Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả, trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype);Xây dựng kiến trúc thông tin và mô hình dữ liệu; - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DiCentral Việt Nam
8 . Business Analyst (IT) - DiCentral Việt Nam

Business Analyst (BA) works with clients (externally) and with members of the Development and Services organizations (internally). BA is responsible for understanding the client’s business need, capturing the domain expertise that the client has, and translating this accurately into a succinct requirements documen ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DiCentral Việt Nam
9 . Business Intelligence Consultant - DiCentral Việt Nam

DiCentral Vietnam, a certified Microsoft Dynamics partner since 2013, is seeking a talent Business Intelligence Consultant to join our Microsoft Dynamics team. The Consultant will help implementing end-to-end business intelligence solutions and manage BI projects for clients across the sectors on top of data deriv ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Transcosmos Vietnam
10 . Data Analyst (Excel Expert) - Transcosmos Vietnam

Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide reports Transfer data into information, information into insight and insight into business decisions - [xem chi tiết]

img