Chuyên Viên Tuyển Dụng (Recruitment Supervisor)

 • Thời hạn Đã tạm dừng đăng tuyển
 • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

CÔNG VIỆC CHÍNH:Hoạch định và triển khai các hoạt động thu hút, tuyển dụng, bố trí và duy trì nguồn nhân lực phục vụ hoạt động cho chuỗi Hệ thống cửa hàng (tỷ trọng 70%), Văn phòng (tỷ trọng 30%) nhằm đạt hiệu quả theo kế hoạch kinh doanh Công ty.

1. Xây dựng thương hiệu Nhà tuyển dụng (tỷ trọng 10%)

- Triển khi xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ và bên ngoài hàng năm, nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin cần thiết cho toàn thể các thành viên của Công ty và những đối tác bên ngoài (external stake holders) được xuyên suốt về thương hiệu môi trường làm việc của Công ty.

- Triển khai các chương trình truyền thông định kỳ/đột xuất theo đúng phương pháp, kế hoạch, quy trình và quy định của công ty

- Tổ chức cập nhật và quản lý các phương tiện truyền thông được sử dụng trong Công ty, bao gồm hình ảnh, poster, newsletter, bản tin, thông tin nội bộ trên website/email/máy tính

- Tổ chức và tham gia các sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng với các đơn vị liên kết, các trường đại học, trung tâm giới thiệu việc làm và các đối tác...

- Báo cáo với Quản lý các cấp theo định kỳ và đột xuất về tình hình thương hiệu tuyển dụng của Công ty.

2. Tuyển dụng (tỷ trọng 60%)

- Xây dựng và quản lý ngân sách tuyển dụng hàng năm

- Làm việc với các đối tác và đảm bảo truyền thông về tuyển dụng trong nội bộ nhằm tối đa hóa và hiệu suất hóa nguồn ứng viên chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Công ty

- Tổ chức việc phát triển nguồn ứng viên cho tuyển dụng từ các hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng, phát triển đối tác tuyển dụng phù hợp với ngân sách và điều kiện của Công ty. Tham gia xây dựng đội ngũ Quản trị viên dự nguồn, phát triển đội ngũ nhân sự dự bị… phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Xây dựng và quản lý toàn vẹn hệ thống dữ liệu ứng viên cho Công ty nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng trong hiện tại và tương lai.

- Thực hiện, giám sát, kiểm tra việc thực hiện phỏng vấn/ tuyển dụng, hội nhập nhân viên mới, theo dõi và đánh giá thử việc theo quy trình/ quy định của Công ty

- Xây dựng, hoàn thiện và điều chỉnh (khi có sự không phù hợp) các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động tuyển dụng.

- Giám sát và trực tiếp thực hiện các thủ tục nhân sự cho quá trình tuyển dụng, bao gồm việc phối hợp, hướng dẫn các Phòng Nghiệp vụ/ Nhãn hàng hoàn thiện bảng mô tả công việc cho tất cả các vị trí công việc của Công ty.

- Xây dựng hệ thống báo cáo liên quan đến tuyển dụng và giám sát việc thực hiện các loại báo cáo.

- Báo cáo với Quản lý câp trên theo định kỳ và đột xuất về tình hình tuyển dụng của Công ty.

3. Đối tác nhân sự (tỷ trọng 15%)

- Hỗ trợ các Giám đốc/Trưởng phòng kinh doanh/Trưởng nhóm/Cửa hàng trưởng trong việc thực thi, duy trì và giám sát thực thi các chính sách tuyển dụng và chính sách nhân sự dành cho nhân viên Hệ thống cửa hàng.

- Đi thực tế (coaching), chủ động tìm hiểu, hỗ trợ ngăn ngừa sự cố và xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động của phòng Kinh doanh/Hệ thống cửa hàng.

- Báo cáo với Quản lý các cấp theo định kỳ và đột xuất về tình hình quan hệ lao động của Công ty.

- Tham mưu cho quản lý cấp trên về tình hình thu nhập, các chế độ phúc lợi trên thị trường của các Công ty cùng ngành.

4. Quản lý nhân viên trong bộ phận (tỷ trọng 15%)

- Lập kế hoạch làm việc cho bộ phận và kiểm tra giám sát việc thực hiện.

- Hướng dẫn, coaching thường xuyên để đảm bảo năng lực toàn bộ phận ổn định và hiệu quả.

- Đánh giá thành tích, năng lực nhân viên trong bộ phận và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp.

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn/ chuyên môn:Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại ngữ…

Trình độ ngoại ngữ:Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu CV ứng viên

Trình độ tin học:

Kỹ năng tin học Văn phòng (MS Office) khá, có khả năng thống kê và báo cáo, phân tích bằng Excel

Kỹ năng cần có:

Nhạy bén với tổ chức, nhìn nhận và đánh giá con người tốt.

Kỹ năng phỏng vấn năng lực hành vi, giao tiếp, thuyết phục tốt, tâm lý nhân sự.

Quản lý công việc theo mục tiêu.

Số năm kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ứng viên ngành Bán lẻ là lợi thế, hiểu biết mô hình Đối tác nhân sự (HRBP).

Tính cách cần có:

Công bằng, trung thực

Điềm tĩnh, tự tin

Quyền lợi được hưởng
 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
Địa điểm làm việc

25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 4 năm

Chat