Chuyên Viên Kế Toán Kho Bạc (Accounting (Treasury) Specialist)

 • Hết hạn trong 20 ngày nữa
 • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
 • Maintain Accounts Payable database in the system
 • Preparation of cash flow forecast on yearly, quarterly, monthly, weekly basis, cooperation with other Functions, such us Purchasing to have the payment plan. Monthly actual cash flow analysis.
 • Manage cash flow; Manage working capital.
 • Supporting payment in the HSBC system
 • Ensure payments are processed according to procedures
 • Ensure that monthly bank statement.
 • Review all AP account balance monthly.
 • Supporting monthly WHT declaration report to tax authority.
 • Supporting to accountant daily transaction are accurately and timely accounted.
 • Ensure that all payments are properly authorized as per Schaeffler‘s policies
 • Perform other accounting tasks assigned by supervisors
Yêu cầu công việc
 • Bachelor, major in Financial Accounting
 • Above 5 year Experience in foreign & manufacturing companies
 • Knowledge of VAS.
 • Good communication skills in English, both written and oral
 • Computer competencies. Knowledge of SAP is preference
 • Work under high pressure and to meet deadline of finance & Accounting Report
Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

Bien Hoa, Đồng Nai - thành phố Biên Hòa (Đồng Nai)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 5 năm

Schaeffler Việt Nam

Công nghệ thông tin, Sản xuất/Vận hành sản xuất

Bien Hoa, Đồng Nai

http://www.schaeffler.vn/

100-200 nhân viên

Schaeffler, với các thương hiệu sản phẩm của mình INA, Luk và FAG, là nhà cung cấp thiết bị cho ngành ô tô và công nghiệp hàng đầu thế giới. Công nghệ của chúng tôi dựa trên nền tảng chất lượng cao nhất và khả năng sáng tạo mạnh mẽ.
Tập đoàn Schaeffler đã có những đóng góp quyết định cho chiến lược mang tên "Di động cho tương lai" với các thành phần mang độ chính xác cao và các hệ thống động cơ, truyền tải và các ứng dụng khung gầm cũng như các giải pháp vòng bi cho một số lượng lớn các ứng dụng ...

Chat